งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต ธันวาคม 2009 “ แสงสว่างของท่านต้อง ส่องแสงต่อหน้ามนุษย์ เพื่อคนทั้งหลายจะได้ เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดา ของท่านผู้สถิตใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต ธันวาคม 2009 “ แสงสว่างของท่านต้อง ส่องแสงต่อหน้ามนุษย์ เพื่อคนทั้งหลายจะได้ เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดา ของท่านผู้สถิตใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจา ทรง ชีวิต ธันวาคม 2009

3 “ แสงสว่างของท่านต้อง ส่องแสงต่อหน้ามนุษย์ เพื่อคนทั้งหลายจะได้ เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดา ของท่านผู้สถิตใน สวรรค์ ” ( มธ 5,16)

4 (...) แสงสว่างนี้เห็นได้ชัดจากกิจการดีของท่าน เป็นแสงสว่างที่ เกิดจากกิจการแห่งความรักของคริสตชน ส่องตรงไปสู่ผู้อื่น

5 คุณอาจถามว่า คริสตชน เท่านั้นหรือที่กระทำกิจการ ดี มีผู้คนอีกมากมายที่ ทำงานเพื่อความก้าวหน้า สร้างสถาบันเพื่องาน เมตตาธรรม งานส่งเสริม ความยุติธรรม และสิ่งดี งามอื่นๆอีกมากมาย

6 ใช่แล้ว คริสตชนก็ทำสิ่งเหล่านั้นด้วย แต่สิ่งดังกล่าวหาใช่งานหลัก ของคริสตชนไม่ งานสำคัญของคริสตชนก็คือ การใส่จิตตารมณ์ใหม่ เข้าไปในกิจการดีที่พวกเขากระทำ จนถึงจุดที่ว่า มิใช่พวกเขาที่ ดำรงชีวิต แต่เป็นพระคริสตเจ้าที่ทรงดำรงชีวิตในพวกเขา

7 ในเวลาที่นักบุญมัทธิว เขียนพระวรสารตอนนี้ ท่านมิได้คิดถึงแต่เฉพาะ กิจการดีแต่ละอย่าง เช่น การเยี่ยมเยียนคนติดคุก การให้เสื้อผ้ากับคนที่ไม่มี หรืองานเมตตาธรรม ช่วยผู้คนที่ขาดแคลนอื่นๆ ท่านคิดไปถึงการอุทิศตน ทั้งครบของคริสตชน เพื่อทำตามพระประสงค์ ขององค์พระเจ้า และเช่นนี้ ตลอดทั้งชีวิต ของคริสตชนจะกลายเป็น การกระทำแต่กิจการดี อย่างต่อเนื่อง

8 ถ้าคริสตชนปฏิบัติเช่นนี้ พวกเขาจะ “โปร่งใส” และคำสรรเสริญ จากกิจการดีที่พวกเขาทำจะไม่มุ่งมาที่ตัวพวกเขา แต่จะมุ่งไปที่ องค์พระคริสตเจ้าที่ประทับในตัวพวกเขา และ เช่นนี้ พระเป็นเจ้า ทรงประทับในโลกโดยผ่านทางพวกเขา ดังนั้น งานของ คริสตชนก็คือ ปล่อยให้แสงสว่างที่ดำรงอยู่ในพวกเขาได้ ส่องแสงออกไป เพื่อว่าแสงสว่างนี้จะเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่า พระเจ้าทรงประทับอยู่กับประชากรของพระองค์

9 “ แสงสว่างของท่านต้อง ส่องแสงต่อหน้ามนุษย์ เพื่อคนทั้งหลายจะได้ เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดา ของท่านผู้สถิตใน สวรรค์” ( มธ. 5,16)

10 หากกิจการดีที่คริสตชนแต่ละคนปฏิบัติมีคุณลักษณะดังกล่าว ชุมชนคริสตชน แต่ละแห่งที่อยู่ในโลกจะมีงานหลักเฉพาะของตน งานนั้นก็คือ การประทับอยู่ ของพระเจ้าจะถูกประกาศ ด้วยการมีชีวิตร่วมกันของคริสตชน ซึ่งเห็นได้ ชัดเจนเมื่อพวกเขาสองหรือสามคนอยู่ร่วมกันในพระนามของพระองค์ เป็นการประทับอยู่ที่องค์พระคริสตเจ้าทรงให้สัญญากับพระศาสนจักร ของพระองค์ว่า ทรงประทับอยู่กับพวกเขาตราบจนสิ้นพิภพ

11 พระศาสนจักรยุคแรก ให้ความสำคัญกับพระ วาจาตอนนี้ของพระเยซู เจ้ามาก โดยเฉพาะใน ยามที่พระศาสนจักร เผชิญกับปัญหาการถูก เบียดเบียน การถูกใส่ ความว่าร้าย พระศาสน จักรพยายามพร่ำเตือน บรรดาสมาชิก มิให้ ตอบโต้ด้วยความรุนแรง แต่ให้ใช้การประพฤติ ปฏิบัติที่ดีงาม เป็นข้อ ต่อสู้กับการถูกใส่ร้าย

12 ในจดหมายถึงทิตัส นักบุญเปาโลเขียนว่า “จงตักเตือนชายหนุ่มให้รู้จัก มีเหตุผลในทุกสิ่ง โดยท่านจะต้องเป็นแบบอย่างในกิจการที่ดี เมื่อสอน ก็จงสอนด้วยความจริงใจและจริงจัง โดยสอนคำสอนที่ถูกต้องไม่มีผู้ใด ตำหนิได้ เพื่อฝ่ายปฏิปักษ์จะรู้สึกอาย และไม่มีสิ่งใดตำหนิเราได้”

13 “แสงสว่างของท่านต้อง ส่องแสงต่อหน้ามนุษย์ เพื่อคนทั้งหลายจะได้ เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดา ของท่านผู้สถิตใน สวรรค์” ( มธ. 5,16)

14 นี่เป็นประสบการณ์ของ คริสตชนคนหนึ่งที่เป็น ประกายส่องสว่างแก่ผู้อื่น นำผู้คนมากมายให้รู้จัก พระเจ้า

15 อังตัวแนตทำงานในสำนักงาน ที่พนักงานไม่สู้มีความ กระตือรือร้นในการทำงาน

16 แต่เพราะเธอเป็น คริสตชน เธอจึง พยายามมองแต่ ละคนว่าเป็นองค์ พระเยซูเจ้าที่เธอ พยายามจะรับใช้ เธอพยายาม ช่วยงานทุกคน ด้วยจิตใจสงบ ยิ้มแย้ม

17 บ่อยครั้งที่คนอื่นๆเครียดและ แสดงออกกับเธอด้วยการพูดเสียง ดังหรือเยาะเย้ยเธอว่า “ชอบทำงาน นักก็เอางานนี้ไปพิมพ์ด้วยซิ”

18 เธอรักษาความ สงบใจ ไม่ตอบ โต้ เธอรู้ดีว่าโดย พื้นฐานแล้ว พวกเขาไม่ใช่ คนไม่ดี บางที พวกเขาอาจมี ปัญหาส่วนตัว

19 วันหนึ่ง ไม่มีใครอยู่ในสำนักงาน หัวหน้าตรงเข้ามาหาเธอ กล่าวกับ เธอว่า “บอกผมซิว่า อะไรทำให้คุณช่างอดทนได้เก่งนัก อะไรทำให้ คุณยิ้มแย้มได้ตลอด” อังตัวแนตพยายามเลี่ยง ไม่ตอบคำถาม กล่าวว่า “ก็เพียงแต่พยายามสงบใจ พยายามมองแง่ดีเท่านั้นเองค่ะ”

20 หัวหน้าทุบโต๊ะ พูดเสียงดังว่า “ไม่ใช่หรอก ต้องมีเรื่องพระเจ้า เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแน่ ไม่งั้นจะ เป็นไปไม่ได้ ทั้งๆที่ผมไม่เชื่อ เรื่องพระเจ้า แต่ก็ต้องยอมรับ”

21 ไม่กี่วันต่อมา ผู้จัดการเรียกอัง ตัวแนตเข้าไปพบ บอกเธอว่า จะย้าย เธอไปทำงานในที่ แห่งใหม่ เขา อธิบายว่า “คุณจะ ได้เปลี่ยน บรรยากาศใน สำนักงานแห่งใหม่ ให้เหมือนกับที่นี่”

22 “แสงสว่างของท่านต้อง ส่องแสงต่อหน้ามนุษย์ เพื่อคนทั้งหลายจะได้ เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดา ของท่านผู้สถิตใน สวรรค์” ( มธ. 5,16)

23 “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อเดือนสิงหาคม 1979 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) Anna Lollo Placido D’Omina คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.orgwww.focolare.orgwww.santuariosancalogero.org


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต ธันวาคม 2009 “ แสงสว่างของท่านต้อง ส่องแสงต่อหน้ามนุษย์ เพื่อคนทั้งหลายจะได้ เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดา ของท่านผู้สถิตใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google