งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Spot Diagnosis in Rheumatology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Spot Diagnosis in Rheumatology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Spot Diagnosis in Rheumatology
Hands

2 1 ชาย 41 ปี มีก้อนที่นิ้วมือ โตขึ้นช้าๆ 5-6 ปี

3 2 ชาย 52 ปี ปวดข้อเรื้อรังมาตั้งแต่อายุ 34 ปี

4 3 หญิง 45 ปี ปวดตามข้อเรื้อรังนาน 12 ปี

5 มีก้อนปูดขึ้นที่นิ้วมือ
4 หญิง 70 ปี มีก้อนปูดขึ้นที่นิ้วมือ เป็นมานานหลายปี ไม่มีอาการ

6 5 ชาวนา 50 ปี ปวดตามข้อนิ้วมือเรื้อรัง 3 ปี

7 6 แม่บ้าน 56 ปี ปวดข้อเข่าเรื้อรัง 4-5 ปี อ่อนเพลีย

8 หญิง 19 ปี ปวดข้อนิ้วมือเป็นๆหายๆ 1 ปี
7

9 8 ชาย 56 ปี ปวดข้อ 8 เดือน น้ำหนักลด

10 9 หญิง 29 ปี ปวดตามข้อ 6 เดือน

11 หญิง 32 ปี ปวดตามข้อเป็นๆหายๆ 2 ปี
10 หญิง 32 ปี ปวดตามข้อเป็นๆหายๆ 2 ปี

12 ชาย 52 ปี ปวดตึงตามตัว 3 ปี 11

13 12 ชาย 47 ปี มือบวม กำนิ้วมือไม่เข้า เป็นมา 3 เดือน

14 ชาย 57 ปี ปวดออกร้อนฝ่ามือ
13 ชาย 57 ปี ปวดออกร้อนฝ่ามือ เป็นมาหลายเดือน

15 ชาย 48 ปี เหยียดนิ้วมือไม่ออก
ชาย 48 ปี เหยียดนิ้วมือไม่ออก เป็นมาหลายเดือน 14

16 15 ชาย 17 ปี เหนื่อยเวลาออกแรง ตรวจพบลิ้นหัวใจรั่ว

17 นิ้วหัวแม่มือบวม&ปวด
16 ชาย 16 ปี นิ้วหัวแม่มือบวม&ปวด เป็นๆหายๆ 1 ปี

18 17 ชาย 46 ปี ปวดตามข้อเป็นๆหายๆ นิ้วมือโตขึ้นเรื่อยๆ

19 18 หญิง 60 ปี underlying MDS ปวดบวมข้อนิ้วมือ 1 สัปดาห์

20 19 ชาย 42 ปี รู้สึกปวดตึงตามข้อ มา 6-7 เดือน

21 เจ้าหน้าที่ห้อง lab อายุ 30 ปี ปวดนิ้วกลางเป็นๆหายๆ
20 เจ้าหน้าที่ห้อง lab อายุ 30 ปี ปวดนิ้วกลางเป็นๆหายๆ

22

23 1

24 ชาย 41 ปี มีก้อนที่นิ้วมือ โตขึ้นช้าๆ 5-6 ปี
Xanthoma Diagnosis = ชาย 41 ปี มีก้อนที่นิ้วมือ โตขึ้นช้าๆ 5-6 ปี

25 2

26 ชาย 52 ปี ปวดข้อเรื้อรังมาตั้งแต่อายุ 34 ปี
Chronic tophaceous gout ชาย 52 ปี ปวดข้อเรื้อรังมาตั้งแต่อายุ 34 ปี

27 3

28 หญิง 45 ปี ปวดตามข้อเรื้อรังนาน 12 ปี
Rheumatoid arthritis หญิง 45 ปี ปวดตามข้อเรื้อรังนาน 12 ปี

29 Xanthoma Raise papule,nodule Waxy appearing Yellowish
Associated conditions 1. Dyslipidemia 2. Malignancy:MM 3. Skin disease

30 Characters Rheumatoid nodule Gout tophi Site Hands,elbow, feet Feet, Ear Color Flesh color White color Consistency Firm Hard Surface Smooth Irregular Content (aspiration ) None White chalky material

31 4

32 มีก้อนปูดขึ้นที่นิ้วมือ
Osteoarthritis หญิง 70 ปี มีก้อนปูดขึ้นที่นิ้วมือ เป็นมานานหลายปี ไม่มีอาการ

33 5

34 ชาวนา 50 ปี ปวดตามข้อนิ้วมือเรื้อรัง 3 ปี
Psoriatic arthritis ชาวนา 50 ปี ปวดตามข้อนิ้วมือเรื้อรัง 3 ปี

35 6

36 แม่บ้าน 56 ปี ปวดข้อเข่าเรื้อรัง 4-5 ปี อ่อนเพลีย
Iron deficiency anemia แม่บ้าน 56 ปี ปวดข้อเข่าเรื้อรัง 4-5 ปี อ่อนเพลีย

37 7

38 หญิง 19 ปี ปวดข้อนิ้วมือเป็นๆหายๆ 1 ปี
Periungual telangiectasia

39 Periungual telangiectasia
Conditions Dermatomyositis SLE Systemic sclerosis

40 8

41 ชาย 56 ปี ปวดข้อ 8 เดือน น้ำหนักลด
Hypertrophic osteoarthropathy

42 HOA (hypertrophic osteo-arthropathy)
Clubbing finger Periosteal reaction Arthralgia / arthritis Associations: CA lung, thyroid disease, CHD,IBD, cirrhosis

43 9

44 หญิง 29 ปี ปวดตามข้อ 6 เดือน
Dermatomyositis

45 10

46 ปวดตามข้อเป็นๆหายๆ 2 ปี
หญิง 32 ปี ปวดตามข้อเป็นๆหายๆ 2 ปี SLE

47 11

48 ชาย 52 ปี ปวดตึงตามตัว 3 ปี Vitiligo Systemic sclerosis

49 Vitiligo Color: milk, chalk white Margin: well defined, scalloped
Distribution: along dermatome DDx: post inflammatory hypopigmentation

50 12

51 ชาย 47 ปี มือบวม กำนิ้วมือไม่เข้า เป็นมา 3 เดือน
ชาย 47 ปี มือบวม กำนิ้วมือไม่เข้า เป็นมา 3 เดือน edematous phase Systemic sclerosis

52 13

53 ชาย 57 ปี ปวดออกร้อนฝ่ามือ
ชาย 57 ปี ปวดออกร้อนฝ่ามือ เป็นมาหลายเดือน Carpal Tunnel Syndrome

54 14

55 ชาย 48 ปี เหยียดนิ้วมือไม่ออก
ชาย 48 ปี เหยียดนิ้วมือไม่ออก Dupuytren contracture

56 15

57 ชาย 17 ปี เหนื่อยเวลาออกแรง ตรวจพบลิ้นหัวใจรั่ว
Marfan syndrome

58 positive thumb and wrist sign
Marfan Syndrome Arachnodactyly + positive thumb and wrist sign

59 16

60 นิ้วหัวแม่มือบวม&ปวด
ชาย 16 ปี นิ้วหัวแม่มือบวม&ปวด เป็นๆหายๆ Hemophilia

61 17

62 ชาย 46 ปี ปวดตามข้อเป็นๆหายๆ นิ้วมือโตขึ้น
Chronic tophaceous gout

63 18

64 หญิง 60 ปี underlying MDS ปวดบวมข้อนิ้วมือ 1 สัปดาห์
Septic arthritis

65 19

66 ชาย 42 ปี รู้สึกปวดตึงตามข้อ มา 6-7 เดือน
Acromegaly ชาย 42 ปี รู้สึกปวดตึงตามข้อ มา 6-7 เดือน

67 20

68 เจ้าหน้าที่ห้อง lab อายุ 30 ปี ปวดนิ้วกลางเป็นๆหายๆ
Spondyloarthropathy (Undiff. Arthritis)

69 ?

70 Approach to arthritis : Case discussion and interactive session
Learning objective 1. “Joint pain”…. arthritis or not… emphasize on PE 2. “Early arthritis”….clinical predictors for outcome… ….when / which DMARDs should be considered “Eagle eyes” clinical observation…the word is more than just looking” ….the lesson from HANDs.. Disclosure none

71

72


ดาวน์โหลด ppt Spot Diagnosis in Rheumatology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google