งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อหาสาระในร้อยกรอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อหาสาระในร้อยกรอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เนื้อหาสาระในร้อยกรอง
วรรณสารัตถ์ เนื้อหาสาระในร้อยกรอง

2 วรรณสารัตถ์ เนื้อหาตรงตามหัวข้อ มีความเป็นเรื่องราวอันเดียวกัน มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน แสดงเรื่องราวและอารมณ์ของเรื่องประทับใจ เปิดเรื่อง ดำเนินเรื่อง ปิดเรื่อง ได้น่าสนใจ

3 โครงสร้างของเรื่อง เปิดเรื่อง ขึ้นต้น ดำเนินเรื่อง เนื้อเรื่อง ปิดเรื่อง สรุป/จบ

4 ต้นตื่นเต้นกระชับชวนติดตาม กลางกลมกลืนเนื้อความงามเป็นหนึ่ง
จบจับใจให้ผู้ฟังนั่งตะลึง อีกอย่างพึงรู้จักสร้างวรรคทอง คมน์ เมืองนคร

5 “ต้นตื่นเต้นกระชับชวนติดตาม”
เปิดเรื่อง วรรคแรก คำกลอนแรก บทแรก กระชับ ท้าทาย ชวนติดตาม “ต้นตื่นเต้นกระชับชวนติดตาม”

6 ธงชาติไทยไกวกวัดสะบัดพลิ้ว แลริ้วริ้วสลับงามเป็นสามสี
ผ้าผืนน้อยบางเบาเพียงเท่านี้ แต่เป็นที่รวมชีวิตและจิตใจ “เพลงชาติ” ของ นภาลัย สุวรรณธาดา

7 ถ้าหากความคิดถึงแบ่งครึ่งได้ จะแบ่งให้เธอคิดถึงครึ่งของฉัน
เผื่อยามใดใจจางเพราะห่างกัน ส่วนที่ปันจะได้พอชะลอรัก “คิดถึง” ของ นภาลัย สุวรรณธาดา

8 คนอับโชคพบประเด็นที่เป็นโชค ได้ยิ้มสู้ดูโลกคลายโศกศัลย์
เป็นความสุขที่วาดวางระหว่างวัน ได้เติมฝันที่ขาดหายให้กลับคืน “โชคของคนอับโชค” ของ รัตนธาดา แก้วพรหม

9 เพียงเพราะเห็นฟ้าครามงามใสสด จึงใจจดใจจ้องจะล่องฝัน
เพียงเพราะเห็นเมฆขาวพร่างพราวพรรณ จึงมุ่งมั่นโผผินจะบินไป “บินหลาดงบินหลงฟ้า” ของ รัตนธาดา แก้วพรหม

10 นั่งเก้าอี้แถวหน้ายศถาสูง อย่าถูกจูงด้วยอำนาจนำชาติล่ม
“เก้าอี้แถวหน้า” ของ เกียรติศักดิ์ ดอกบัว และเพื่อน


ดาวน์โหลด ppt เนื้อหาสาระในร้อยกรอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google