งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tomato Yellow Leaf Curl Begomovirus จัดทำโดย 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tomato Yellow Leaf Curl Begomovirus จัดทำโดย 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tomato Yellow Leaf Curl Begomovirus จัดทำโดย 1

2 Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV)
 รายงานการพบเชื้อครั้งแรกจากประเทศอิสราแอล โดย Cohen และ Harpaz (1964) ซึ่งพบใน Lycopersicon esculentum ( มะเขือเทศ)  TYLCV เป็นไวรัสในวงศ์ Geminiviridae Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV)

3 การจำแนกเชื้อในวงศ์ Geminiviridae แยกออกได้เป็น 4 จีนัส คือ 1
การจำแนกเชื้อในวงศ์ Geminiviridae แยกออกได้เป็น 4 จีนัส คือ Mastrevirus Curtovirus Topocuvirus Begomovirus

4 TYLC เป็นไวรัสใน Genus Begomovirus และ เป็นสาเหตุของโรค Tomato Yellow Leaf Curl

5 คุณสมบัติของ Geminiviridae Morphology เป็นอนุภาคทรงกลมหลายเหลี่ยมขนาดเล็ก ไม่มีถุงหุ้ม ขนาดประมาณ 18 x 36 นาโนเมตร อนุภาคอยู่เป็นคู่ ๆ

6 Nucleic acid (Genome) Genome ประกอบด้วย 1โมเลกุลหรือมาก กว่า เป็น ssDNA ความยาว Genome ทั้งหมดคือ nt หรือ nt Genome รวมอยู่ในอนุภาคเดียวเท่านั้น

7 โครงสร้างของ Geminiviridae

8 อนุภาคของเชื้อในกลุ่ม Geminiviridae

9 พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเชื้อTYLCV ไซปรัส อินเดีย อิรัก อิสราแอล เลบานอล ไนจิเรีย ซูดาน ตุรกี ตูนีเซีย และไทย

10 ความสำคัญทางเศรษฐกิจ เชื้อ Geminivirus สามารถเข้าทำลายพืชได้หลายกลุ่ม เช่น ถั่ว พริก ฝ้าย มันฝรั่ง และโดยเฉพาะมะเขือเทศ จะทำให้ใบเหลืองและหงิก ต้นแคระแกร็น ส่งผลให้ผลผลิตลดลง

11 โรคที่เกิดจากเชื้อ TYLCV TYLCV ทำให้เกิดโรคใบหงิกเหลืองกับมะเขือเทศ (Tomato Yellow Leaf Curl)

12 ลักษณะอาการโรค Tomato Yellow Leaf Curl ใบอ่อนที่แตกใหม่มีขนาดเล็กและหงิกงอสั้นขอบใบจะม้วนงอเข้าหาเส้นกลางใบ ผิวใบไม่เรียบและเกิดอาการสีซีดเหลือง(Chlorosis) ยอดแตกเป็นพุ่ม ต้นชะงักการเจริญเติบโต

13 ลักษณะอาการโรค Tomato yellow leaf curl

14 ระดับความรุนแรงของโรค Tomato Yellow Leaf Curl
-ในขณะที่ต้นมะเขือเทศอายุต่ำกว่า 1 เดือน จะแสดงอาการโรคอย่างรุนแรง ต้นแคระแกร็นไม่เจริญเติบโตต่อไป -ในระยะที่มะเขือเทศโตแล้ว เริ่มจะติดดอกออกผล อาจติดผลน้อย หรือติดดอกแล้วดอกร่วง ทำให้ผลผลิตลดลง -หลังจากติดผลแล้ว โดยทั่วไปอาการของโรคจะไม่รุนแรงนัก มะเขือเทศยังคงเจริญต่อไปได้จนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต

15 การแพร่ระบาด โรคนี้สามารถถ่ายทอดได้โดย มีแมลงหวี่ขาว (white fly : Bemisia tabasi) เป็นพาหะ แมลงหวี่ขาวสามรถถ่ายทอดโรคได้ 88 %

16 ตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาว
แมลงหวี่ขาวพาหะนำโรค Tomato yellow leaf curl ตัวอ่อนแมลงหวี่ขาว ตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาว

17 การป้องกันโรค Tomato yellow leaf curl - รักษาความสะอาดแปลงปลูก ควรเก็บซากพืชที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ ปลูกออกให้มากที่สุดโดยเฉพาะฟางข้าว - ถ้าปรากฏมะเขือเทศที่เป็นโรคนี้ ควรรีบถอนทำลายด้วยการเผา - แปลงที่มีโรคนี้ระบาดควรงดปลูกมะเขือเทศอย่างน้อย 4 ปี - เลือกเวลาปลูกมะเขือเทศในช่วงที่มีปริมาณแมลงหวี่ขาวพาหะของโรคน้อย เพาะกล้ามะเขือเทศในโรงเรือนที่มีมุ้งกันแมลง ก่อนย้ายปลูกมะเขือเทศในแปลงควรรองก้นหลุมด้วยสารเคมีควบคุมแมลงชนิดดูดซึม สารป้องกันกำจัดโรคพืช ซีพีเอ็นบี เอทริไดอาโซล พีซีเอ็นบี+เอทริไดอาโซล สามารถลดอัตราการเป็นโรคลงได้แต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

18 อนาคตของพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรคTomato yellow leaf curl มะเขือเทศพันธุ์การค้า ส่วนใหญ่ยังมีระดับความต้านทานค่อนข้างต่ำ แนวทางในการควบคุมโรคนี้โดยการสร้างพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรค โดยวิธีการต่าง ๆ เช่นเทคนิคการตัดต่อยีน (genetic engineering) ด้วยการสอดแทรกยีนที่ควบคุมการสร้าง coat protein ของไวรัสชนิดเดียวกับที่เป็นสาเหตุโรคเข้าไปในยีนของมะเขือเทศพันธุ์การค้า เพื่อให้มะเขือเทศที่ได้รับการตัดต่อยีน ซึ่งเรียกว่ามะเขือจำลองพันธุ์ (transgenic plant) สามารถสร้าง coat protein แบบเดียวกับของไวรัสได้ เมื่อไวรัสสาเหตุโรคเข้าสู่พืช ในทันทีที่ coat protein และ nucleic acid ของไวรัสแยกออกจากกันเพื่อเตรียมการเพิ่มปริมาณ nucleic acid ของไวรัสจะถูก coat protein ที่พืชสร้างขึ้นห่อหุ้มไว้ทำให้ไม่สามารถเพิ่มปริมาณและก่อให้เกิดโรคได้ การสร้างพืชจำลองพันธุ์ต้านทานโรคใบหงิกเหลืองของมะเขือเทศ กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้สามารถเจริญ เติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในสภาพอากาศของประเทศไทย


ดาวน์โหลด ppt Tomato Yellow Leaf Curl Begomovirus จัดทำโดย 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google