งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรงชีวิต กุมภาพันธ์ 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรงชีวิต กุมภาพันธ์ 2011."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระวาจาทรงชีวิต กุมภาพันธ์ 2011

2 "ทุกคนที่มีพระจิตของพระเจ้าเป็นผู้นำ ย่อมเป็นบุตรของพระเจ้า“ (โรม 8,14)

3 พระวาจาตอนนี้เป็นข้อความสำคัญที่นักบุญเปาโลขับร้องบรรยายถึงความงดงาม ความใหม่ และเสรีภาพของชีวิตคริสตชน ซึ่งเป็นผลของศีลล้างบาปและของความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า ที่ทำให้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ อย่างแท้จริง

4 โดยทางพระองค์ เราเข้าไปอยู่ในชีวิตพระตรีเอกภาพ กลับกลายเป็นคนคนเดียวกับพระคริสตเจ้า เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ มีส่วนในพระจิตและพระพรทั้งหมดขององค์พระจิต และที่สำคัญเรากลับกลายเป็นบุตรของพระเจ้า

5 แม้ว่าท่านนักบุญเปาโลจะพูดถึง "การเป็นบุตรบุญธรรม" ท่านกล่าวเช่นนั้น เพียงเพื่อให้เห็นความแตกต่างของสถานะบุตรตามธรรมชาติ ซึ่งใช้กับพระบุตรแต่ผู้เดียวของพระเจ้าเท่านั้น

6 ความเป็นบุตรของเรามิได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพระบิดาตามกฎหมายที่รับเราเป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์ แต่มีสิ่งทดแทนเพื่อเปลี่ยนธรรมชาติของเราให้เป็นเหมือนเด็กแรกเกิด

7 เราจะมีความชื่นชมยินดีอย่างไม่หยุดหย่อนกับท่านนักบุญเปาโล สำหรับอัศจรรย์แห่งความตายและการกลับคืนชีพ ที่พระพรแห่งศีลล้างบาปทำให้เกิดขึ้นในตัวเรา

8 ที่เป็นเช่นนี้เพราะชีวิตของเราทั้งชีวิต ได้รับมาจากกฎใหม่ จิตใจใหม่ กล่าวคือพระจิตของพระเจ้านั่นเอง

9 "ทุกคนที่มีพระจิตของพระเจ้าเป็นผู้นำ ย่อมเป็นบุตรของพระเจ้า“ (โรม 8,14)

10 ข้อความเหล่านี้ พูดถึงชีวิตคริสตชนของเรา ที่เข้าไปอยู่ในพระจิตของพระเยซูเจ้า ที่ทรงแนะนำให้รู้จักกับเหตุการณ์ ซึ่งนักบุญเปาโลถือเป็นความขัดแย้งระหว่างจิตกับกาย

11 คำว่า กาย ท่านหมายถึงตัวบุคคลทั้งครบเป็นองค์รวม (มีทั้งกายและวิญญาณ) ซึ่งรับเอาความเปราะบาง และความเห็นแก่ตัวเป็นมรดกตกทอดมาสู่ตัวเรา สิ่งเหล่านี้ขัดต่อกฎแห่งความรักและการปฏิบัติ ความรักซึ่งก็คือองค์พระจิตเจ้านั้นเอง พระองค์ทรงหลั่งความรักของพระเจ้าลงในดวงใจของเรา

12 ความจริง ทุกคนที่มีพระจิตของพระเจ้าเป็นผู้นำ ต้องเผชิญหน้ากับ "การต่อสู้อย่างดีเพื่อความเชื่อ" เพื่อที่จะหยุดยั้งความโน้มเอียงที่ไม่ดีและดำเนินชีวิตตามความเชื่อที่ได้รับในศีลล้างบาป

13 แต่จะปฏิบัติได้อย่างไร
เราทราบว่า เพื่อที่จะให้พระจิตทำงานในตัวเรา เราจะต้องทำส่วนของเรา และในการเขียนพระวาจาตอนนี้ สิ่งสำคัญที่นักบุญเปาโลมีอยู่ในใจก็คือ หน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นคริสตชน นั่นคือ การปฏิเสธตนเอง ต่อสู้ เอาชนะความเห็นแก่ตัวมากมายหลากหลายรูปแบบ

14 การตายต่อตัวเรานี้เองที่ทำให้เกิดชีวิต เพื่อว่าการปฏิเสธตัวเองทุกครั้ง ทุกคำ "ปฏิเสธ" ต่อความเห็นแก่ตัวของเรา จะเป็นที่มาของแสงสว่างใหม่ สันติ ความชื่นชมยินดี และความรู้สึกเป็นอิสระในจิตใจ คือประตูที่เปิดอยู่เพื่อให้พระจิตเสด็จเข้าไป

15 การให้อิสระมากขึ้นแก่องค์พระจิตที่จะเสด็จมาประทับอยู่ในดวงใจ ของเรา จะเปิดโอกาสให้พระองค์สามารถประทานพระพรอย่างอุดมแก่เรา และทรงนำเราก้าวเดินไปตามเส้นทางชีวิตของเรา

16 "ทุกคนที่มีพระจิตของพระเจ้าเป็นผู้นำ ย่อมเป็นบุตรของพระเจ้า" (โรม 8,14)

17 เราจะเจริญชีวิตตามพระวาจานี้ได้อย่างไร
ก่อนอื่น เราต้องตระหนักมากขึ้นถึงการประทับอยู่ของพระจิตในตัวเรา เรามีขุมทรัพย์มหาศาลอยู่ แต่เราไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร เราร่ำรวยมีขุมทรัพย์ล้ำค่า แต่ทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่นั้น เราปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ ไม่ได้นำออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์เลย

18 เพื่อเพิ่มความพร้อมที่จะรับฟัง และปฏิบัติตามเสียงของพระองค์ในตัวเราให้มากยิ่งขึ้น เราต้องบอกปฏิเสธต่อทุกสิ่งที่ขัดต่อพระประสงค์ของ พระเจ้า และตอบรับต่อทุกสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ ตอบปฏิเสธต่อการประจญล่อลวง ปฏิเสธต่อข้อเสนอของการประจญนั้นๆ

19 ตอบรับงานที่พระเป็นเจ้าทรงมอบหมายให้กระทำ ตอบรับต่อการรักเพื่อนพี่น้องทุกคนที่เราพบปะ ตอบรับต่อการทดลองและ ความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับเรา...

20 ถ้าเราปฏิบัติเช่นนี้ พระจิตจะทรงนำเรา ให้เรามีชีวิตคริสตชนที่มีชีวิตชีวา เข้มแข็ง มั่นคง มีคุณค่า น่าชื่นชอบ เป็นแสงสว่าง สิ่งเหล่านี้จะเกิดตามมาเมื่อเราเป็นคริสตชนที่แท้จริง

21 ผู้คนรอบๆข้างเราจะแลเห็นและเข้าใจว่า เรามิได้เป็นเพียงสมาชิกในครอบครัวตามธรรมชาติของเราเท่านั้น แต่เราเป็นลูกๆของพระเจ้าด้วย

22 "ทุกคนที่มีพระจิตของพระเจ้าเป็นผู้นำ
ย่อมเป็นบุตรของพระเจ้า" (โรม 8,14) “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อเดือนมิถุนายน 2000 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรงชีวิต กุมภาพันธ์ 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google