งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tommy's Window Slideshow

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tommy's Window Slideshow"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tommy's Window Slideshow
♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES จงวางใจในพระเจ้า และจงกระทำดี บทสดุดี 37:3 Copyright © 2008 Tommy's Window. All Rights Reserved

2 ทุกย่างก้าว ภาวนา และสรรญเสริญ
เมื่อท่านเหน็ดเหนื่อย และรู้สึกว่าไปต่อไม่ไหว พระองค์จะทรงค้ำพยุงท่าน ให้ผ่านความยากลำบากนั้น

3 ไม่มีปัญหาหรือความยากลำบากใด คงอยู่ตลอดไป สิ่งต่างๆ ผ่านมา แล้วผ่านไป
ชีวิตนั้นไม่แน่นอน แต่พระเจ้าทรงมั่นคง ความท้าทายที่ท่านเผชิญอยู่ มีความรักของพระองค์อยู่ด้วยเสมอ

4 จงอย่าท้อแท้ในการทำความดี
...เพราะถ้าเราไม่หยุดทำความดี เราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา (แล้วท่านจะเป็นสุข ที่ไม่ยอมหยุดทำความดี) (กาลาเทีย 6:9)

5 สิ่งที่เราให้ในการรับใช้คนอื่น อยู่ในสายพระเนตรของพระองค์เสมอ
ทั้งสิ่งใหญ่โต และสิ่งเล็กน้อย ไม่มีสิ่งใดรอดพ้นไปจากสายพระเนตรของพระองค์ได้เลย แล้วสักวันหนึ่ง ท่านจะได้รับการตอบแทนอย่างครบถ้วนบริบูรณ์

6 ไม่มีการสูญเสียจากการให้
แม้ว่า เวลานั้นดูเหมือนเป็นการสูญเสีย แม้ว่า มองไม่เห็นผลตอบสนอง แต่มีประกันว่า ท่านได้รับผลครบถ้วนในสวรรค์

7 เมื่อจิตวิญญาณเข้มแข็ง ชีวิตของการเป็นมนุษย์ก็เติบโต
เราเป็นมนุษย์ ผู้มีจิตวิญญาณ มิใช่มีแต่เพียงเลือดเนื้อ "จิตวิญญาณของมนุษย์ต่างหากที่ค้ำจุนรักษามนุษย์ไว้ (สุภาษิต 18:14) เราเป็นมนุษย์เพราะจิตวิญญาณ นี่คือเหตุผลที่เราต้องหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณทุกวัน เมื่อจิตวิญญาณเข้มแข็ง ชีวิตของการเป็นมนุษย์ก็เติบโต

8 “เรามีมหาสมณะผู้ทรงผ่านการทดลองทุกอย่างเหมือนกับเรา” (ฮีบรู 4:15)
ท่านเหน็ดเหนื่อยหรือ? ท่านรู้สึกเหมือนไม่สามารถก้าวเดินต่อไปได้หรือ? พระองค์ทรงรู้ และเข้าใจ “เรามีมหาสมณะผู้ทรงผ่านการทดลองทุกอย่างเหมือนกับเรา” (ฮีบรู 4:15) ย่อมไม่มีการทดลองใด ยากเกินกว่าพละกำลังที่พระองค์ประทานแก่เรา

9 หากท่านดำเนินชีวิต ด้วยจิตใจที่มอบไว้กับพระเป็นเจ้าแล้ว
จงใช้เวลาวันนี้ของท่าน จงมีความสุขกับโลกนี้ และสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านเถิด หากท่านดำเนินชีวิต ด้วยจิตใจที่มอบไว้กับพระเป็นเจ้าแล้ว เมื่อสิ้นสุดวัน ท่านจะนอนหลับพักผ่อนอย่างเป็นสุข

10 เมื่อท่านเริ่มหมดกำลัง พละกำลังของพระองค์ก็เพิ่งเริ่มต้น
สำหรับแต่ละวัน ท่านจะมีพละกำลังเพียงพอเสมอ เคล็ดลับก็คือ เพียงแค่มอบวันของท่านให้กับพระองค์ เมื่อท่านเริ่มหมดกำลัง พละกำลังของพระองค์ก็เพิ่งเริ่มต้น ความอ่อนแอของท่าน จะแสดงให้ปรากฏว่า พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่

11 สิ่งที่ปรากฎภายนอก อาจไม่ดีเสมอไป
แต่สิ่งที่จะปรากฎต่อไปภายหน้านั้น ยิ่งใหญ่ จงวางใจในพระเจ้าเถิด...


ดาวน์โหลด ppt Tommy's Window Slideshow

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google