งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เม็ดขนุนเคลือบช็อกโกแล็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เม็ดขนุนเคลือบช็อกโกแล็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เม็ดขนุนเคลือบช็อกโกแล็ต

2 แรงงาน นายณรงค์ศักดิ์ นิยมญาติ เลขที่ 1 ม.5/1
นายณรงค์ศักดิ์ นิยมญาติ เลขที่ 1 ม.5/1 น.ส.ปาริชาติ พุทธเจริญ เลขที่ 15 ม.5/1 น.ส.รัตติยา ใจมุ่ง เลขที่ 19 ม.5/1 น.ส.สุวรรณี อินทรีเนตร เลขที่ 26 ม.5/1 น.ส.สุปราณี มณีจันทร์ เลขที่ 33 ม.5/1

3 ที่ดิน (สถานที่ทำ) 6/1 ม.4 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140

4 ทุน(วัตถุดิบ/อุปกรณ์)
เม็ดขนุน ช็อกโกแล็ต น้ำเปล่า หม้อ/กระบวย ไม้จิ้มฟัน จานเปล่า *ต้นทุน 35 บาท

5 ผู้ประกอบการ นายณรงค์ศักดิ์ นิยมญาติ (ออกแบบผลิตภัณฑ์)
นายณรงค์ศักดิ์ นิยมญาติ (ออกแบบผลิตภัณฑ์) น.ส.ปาริชาติ พุทธเจริญ (ออกแบบบรรจุภัณฑ์) น.ส.รัตติยา ใจมุ่ง (หาวัตถุดิบ) น.ส.สุวรรณี อินทรีเนตร (ผลิต) น.ส.สุปราณี มณีจันทร์ (ผลิต)

6 ขั้นตอนการทำ 1.นำเม็ดขนุนมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำมาต้มให้สุก

7 2. ปลอกเปลือกเม็ดขนุนออก
3.นำช็อกโกแล็ตไปละลายบนไฟอ่อนๆ 4.นำไม้จิ้มฟันไปจิ้มลูกขนุนแล้วนำมาชุบในช็อกโกแล็ตที่เตรียมไว้

8 5. นำขนุนที่ได้มาพักบนจานเปล่าแล้วนำไปแช่ตู้เย็น
เพื่อให้ช็อกโกแล็ตแข็งตัว 6. นำมาบรรจุใส่โหลพลาสติกติดโลโก้ให้เรียบร้อย


ดาวน์โหลด ppt เม็ดขนุนเคลือบช็อกโกแล็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google