งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลิมิตซ้ายและลิมิตขวา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลิมิตซ้ายและลิมิตขวา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลิมิตซ้ายและลิมิตขวา
Left-hand limit and right-hand limit

2 ทฤษฎีบท ให้ f เป็นฟังก์ชันค่าจริง ซึ่งมีค่าบนช่วงเปิด I ยกเว้นที่ x =a จะได้ว่า
หมายเหตุ อ่านว่า ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางซ้าย หรือเรียกว่า ลิมิตซ้ายของ f(x) อ่านว่า ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางขวา

3 ตัวอย่างที่ 1 กำหนดให้ จงหา
ตัวอย่างที่ 1 กำหนดให้ จงหา กราฟ

4 ตัวอย่างที่ 2 กำหนดให้ จงหา
ตัวอย่างที่ 2 กำหนดให้ จงหา

5 ตัวอย่างที่ 3 กำหนดให้ จงหา
ตัวอย่างที่ 3 กำหนดให้ จงหา

6 ตัวอย่างที่ 4 กำหนดให้ จงหา
ตัวอย่างที่ 4 กำหนดให้ จงหา

7 เราสามารถใช้ลิมิตซ้ายและลิมิตขวา
เราสามารถใช้ลิมิตซ้ายและลิมิตขวา เพื่อหาค่าลิมิตของฟังก์ชันตรีโกณมิติได้ ตัวอย่างที่ 5 จงหาค่าของ Hint: 1. วงกลม 1 หน่วย 2. squeezing theorem 3. cos x = 1- (1-cos x)

8 H.W. กำหนดให้ จงหาค่า a, b ที่ทำให้


ดาวน์โหลด ppt ลิมิตซ้ายและลิมิตขวา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google