งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิริรัตนาธร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิริรัตนาธร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิริรัตนาธร
การสร้างคำ ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิริรัตนาธร

2 การสร้างคำ วลี คำมูล คำประสม คำซ้อน คำซ้ำ คำพ้อง
ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

3 “คำ” หน่วยที่เล็กที่สุดในภาษา ที่มีความหมายและใช้ตามลำพังได้
เมื่อนำคำหลายคำมาประกอบกันเป็นหน่วยภาษาใหญ่ขึ้น เรียกว่า วลี เมื่อนำวลีมาประกอบกัน จะเป็น ประโยค คำ วลี ประโยค ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

4 วลี อาจเป็นคำเดียว หรือหลายคำก็ได้ ที่สำคัญคำเดียวหรือหลายคำนั้น
จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของประโยค ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

5 คำมูล เป็นคำดั้งเดิมที่มีใช้ในภาษาไทย มีความหมายสมบูรณ์ชัดเจน ในตัวเอง อาจเป็นคำไทยแท้หรือคำยืมจากภาษาต่างประเทศก็ได้ มี ๒ ชนิด ๑. คำมูลพยางค์เดียว ๒. คำมูลหลายพยางค์ ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

6 คำมูล ๒. คำมูลหลายพยางค์
คำที่มีสองพยางค์ขึ้นไป มีความหมายในตัวไม่สามารถแยกพยางค์ในคำออกได้ เพราะจะทำให้ไม่ได้ความหมาย เช่น มะลิ โหระพา บะหมี่ นมัสการ เฉาก๊วย วิจารณ์ สติกเกอร์ ๑. คำมูลพยางค์เดียว เป็นคำพยางค์เดียวที่มีความหมาย เช่น กิน นอน ร้อน เย็น เกม กรรม แชร์ เทป เกี๊ยว ก๋ง โต๊ะ เมตร ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

7 การสร้างคำ ในภาษาไทยมีการสร้างคำใหม่ขึ้นใช้ ๓ แบบ คือ
การซ้อนคำ เรียก คำซ้อน การซ้ำคำ เรียก คำซ้ำ การประสมคำ เรียก คำประสม ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

8 คำประสม เป็นคำที่สร้างขึ้นใหม่ โดยการนำคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไป มารวมกันเกิดเป็นคำใหม่ ความหมายใหม่ขึ้น คำที่มีความหมายใหม่ มีเค้าความหมายเดิม หรือ ความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คำไทย+คำไทย คำไทย+ภาษาต่างประเทศ คำต่างประเทศ+คำต่างประเทศ ได้ ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

9 คำประสม การประสมคำ คำมูล คำประสม คำไทย+คำไทย หาง เสือ หางเสือ
คำไทย+ภาษาต่างประเทศ ยก (คำไทย) เมฆ (คำบาลีสันสกฤต) ยกเมฆ คำต่างประเทศ+คำต่างประเทศ บัตร เชิญ (คำเขมร) บัตรเชิญ ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

10 ตัวอย่างคำประสม กินเมือง ใจเสีย แม่ยาย น้ำแข็งไส ขีดเส้นตาย
กินเมือง ใจเสีย แม่ยาย น้ำแข็งไส ขีดเส้นตาย หน้าอ่อน เบาใจ หัวสูง ตีนผี หมาวัด ผ้าขี้ริ้ว หักใจ เตาถ่าน ราดหน้า ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

11 คำประสม ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

12 คำประสม ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

13 คำประสม ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

14 คำประสม ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

15 คำประสม ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

16 คำประสม ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

17 คำประสม ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

18 คำประสม ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

19 คำประสม ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

20 คำประสม ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

21 คำซ้อน คำที่เกิดจากการนำคำตั้งแต่ ๒ คำขึ้นไป มาเรียงต่อกัน โดยแต่ละคำนั้น อาจมีความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน ทำนองเดียวกัน หรือตรงข้ามกันก็ได้ ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

22 คำซ้อน การซ้อนคำ เพื่อให้สื่อความหมายได้ชัดเจน บางครั้งคำหนึ่ง ช่วยอธิบายความหมายของอีกคำหนึ่งให้เข้าใจยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อไทยยืมคำภาษาต่างประเทศหรือภาษาถิ่นมาใช้ ก็นำคำไทยมาใช้ เข้าคู่กันเพื่อบอกความหมายของคำต่างประเทศนั้น คำที่ซ้อนเพื่ออธิบายความอาจอยู่ส่วนหน้าหรือส่วนหลังคำซ้อนก็ได้ ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

23 คำซ้อน การ งาน ภู เขา จิต ใจ ป่า ดง ร่าง กาย ซื่อ ตรง ทอง คำ นิ่ง เฉย
คำที่นำมาซ้อนมีความหมายเหมือนกัน การ งาน ภู เขา จิต ใจ ป่า ดง ร่าง กาย ซื่อ ตรง ทอง คำ นิ่ง เฉย ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

24 คำซ้อน แข้ง ขา แตก ร้าว ไข มัน บีบ นวด ทุบ ตี หยุด พัก เจ็บ แสบ ขว้าง
คำที่นำมาซ้อนมีความหมายคล้ายกัน แข้ง ขา แตก ร้าว ไข มัน บีบ นวด ทุบ ตี หยุด พัก เจ็บ แสบ ขว้าง ปา ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

25 คำซ้อน กุ้งหอย ปูปลา ข้าวตอก ดอกไม้ ตีรัน ฟันแทง เย็บปัก ถักร้อย
คำที่นำมาซ้อนมีความหมายทำนองเดียวกัน หรือ เป็นประเภทเดียวกัน กุ้งหอย ปูปลา ข้าวตอก ดอกไม้ ตีรัน ฟันแทง เย็บปัก ถักร้อย ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

26 คำซ้อน ใกล้ ไกล หน้า หลัง ผิด ถูก สูงต่ำ ดำขาว
คำที่นำมาซ้อนมีความหมายตรงกันข้าม ใกล้ ไกล หน้า หลัง ผิด ถูก สูงต่ำ ดำขาว ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

27 จงหาคำซ้อนจากเพลงต่อไปนี้
ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

28 เพราะอะไรเธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทำให้เธอผิดหวัง ฉันทำให้เธอเจ็บช้ำมากมายขนาดไหน ฉันรักเธอ มากมายเท่าไร เธอเองก็รู้ใช้ไหม ว่าเธอน่ะมีความหมายกับฉันขนาดไหน มากเท่าไร ฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนเธออย่าไป ทิ้งตัวลงคุกเข่ากอดขาเธอเอาไว้ พนมสองมือขึ้นกราบกรานเธอโปรดอย่าไป มันคงไม่มีประโยชน์ถ้าคนมันหมดใจ แต่ถ้าตัวเธอยังรัก ยังห่วงใย และถ้าอดีตของเรายังพอมีความหมาย ได้โปรดอย่าจากฉันไป ได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลย ฉันผิดไป แต่ไม่ได้ตั้งใจ ต้นเหตุที่ฉันผิดพลั้ง มันจะไม่มีอีกครั้ง ให้เธอโปรดมั่นใจ ฉันขอได้ไหม ฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนเธออย่าไป ทิ้งตัวลงคุกเข่ากอดขาเธอเอาไว้ พนมสองมือขึ้นกราบกรานเธอโปรดอย่าไป มันคงไม่มีประโยชน์ถ้าคนมันหมดใจ แต่ถ้าตัวเธอยังรัก ยังห่วงใย และถ้าอดีตของเรายังพอมีความหมาย ได้โปรดอย่าจากฉันไป ได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลย หากว่าเธอยังรัก ยังห่วงใย หากว่าเธอยังมีน้ำใจให้ฉันหน่อย อย่าปล่อยให้ฉันใจน้อยคอยเรื่อยไป และหากว่าฉันยังดีไม่พอ ก็จะขอทำดีให้เธอได้เข้าใจ ได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลย เพลง คุกเข่า Cocktail ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

29 เพราะอะไรเธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทำให้เธอผิดหวัง ฉันทำให้เธอเจ็บช้ำมากมายขนาดไหน ฉันรักเธอ มากมายเท่าไร เธอเองก็รู้ใช้ไหม ว่าเธอน่ะมีความหมายกับฉันขนาดไหน มากเท่าไร ฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนเธออย่าไป ทิ้งตัวลงคุกเข่ากอดขาเธอเอาไว้ พนมสองมือขึ้นกราบกรานเธอโปรดอย่าไป มันคงไม่มีประโยชน์ถ้าคนมันหมดใจ แต่ถ้าตัวเธอยังรัก ยังห่วงใย และถ้าอดีตของเรายังพอมีความหมาย ได้โปรดอย่าจากฉันไป ได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลย ฉันผิดไป แต่ไม่ได้ตั้งใจ ต้นเหตุที่ฉันผิดพลั้ง มันจะไม่มีอีกครั้ง ให้เธอโปรดมั่นใจ ฉันขอได้ไหม ฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนเธออย่าไป ทิ้งตัวลงคุกเข่ากอดขาเธอเอาไว้ พนมสองมือขึ้นกราบกรานเธอโปรดอย่าไป มันคงไม่มีประโยชน์ถ้าคนมันหมดใจ แต่ถ้าตัวเธอยังรัก ยังห่วงใย และถ้าอดีตของเรายังพอมีความหมาย ได้โปรดอย่าจากฉันไป ได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลย หากว่าเธอยังรัก ยังห่วงใย หากว่าเธอยังมีน้ำใจให้ฉันหน่อย อย่าปล่อยให้ฉันใจน้อยคอยเรื่อยไป และหากว่าฉันยังดีไม่พอ ก็จะขอทำดีให้เธอได้เข้าใจ ได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลย เพลง คุกเข่า Cocktail ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

30 คำซ้ำ เป็นการสร้างคำเพื่อให้เกิดความหมายใหม่วิธีหนึ่ง
โดยการนำคำเดิมมากล่าวซ้ำ มี ๒ วิธี ดังนี้ ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

31 คำซ้ำ ใช้ไม้ยมก (ๆ) กำกับ เด็กๆอยู่ที่ไหน ความรู้เขาแค่งูๆปลาๆ เล่นเสียงวรรณยุกต์ น้องสาวเธอซ้วยสวย กับข้าวแม่ อร้อยอร่อย ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

32 คำพ้อง เขารีบนำรถเข้าอู่เนื่องจากเพลาหัก
คำพ้องรูป เขารีบนำรถเข้าอู่เนื่องจากเพลาหัก เพลานี้ข้าศึกได้มาประชิดเราแล้ว คำพ้องเสียง ขึ้น ๑๕ ค่ำ คือวันที่พระจันทร์เต็มดวง จันทน์กะพ้อคือต้นไม้ชนิดหนึ่ง มีดอกสีขาว คำพ้องรูป-พ้องเสียง บนเขามีกวางที่มีเขาสวยงาม เด็กชายที่ถือขันน้ำมาทำท่าทางน่าขัน คำพ้องความหมาย น้ำ เช่น ชล นที วารี ธารา อาโป ดวงจันทร์ เช่น แข ศศิ แถง จันทรา ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

33 คำพ้อง ผกา มาลี บุปผา ดอกไม้ ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

34 คำพ้อง กระบือ กาสร มหิงสา ควาย ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

35 คำพ้อง กุมภัณฑ์ รากษส รามสูร ยักษ์ ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

36 คำพ้อง ถ้อย วจี พจนา คำพูด ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

37 คำพ้อง กันยา ยุพิน อนงค์ ผู้หญิง ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

38 คำพ้อง ไอยรา กุญชร คช ช้าง ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

39 คำพ้อง มีน มัสยา มัจฉา ปลา ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

40 คำพ้อง ไถง อังศุมาลี รวี พระอาทิตย์ ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

41 คำพ้อง อัมพร หาว ฑิฆัมพร ท้องฟ้า ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

42 คำพ้อง ชัฏ พงพี เถื่อน ป่า ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

43 ครู : ใครมีคำถามบ้างคะ ^^ นักเรียน : …
ครู : ใครมีคำถามบ้างคะ ^^ นักเรียน : … ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

44 อ้างอิง ฟองจันทร์ สุขยิ่งและคณะ. ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.๑ กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์. ศึกษาธิการ กระทรวง และครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย, สมาคม. ๒๕๕๘. หนังสืออุเทศภาษาไทย หลักภาษาไทย : เรื่องที่ครูภาษาไทยต้องรู้. กรุงเทพมหานคร : สกสค. ลาดพร้าว. เพลงคุกเข่า วง COCKTAIL คำร้อง/ทำนอง ปัณฑพล ประสารราชกิจ, เรียบเรียงโดย ค็อกเทล ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร

45 ขอบคุณค่ะ ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิริรัตนาธร


ดาวน์โหลด ppt ครูเตือนใจ เอื้ออารีมิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิริรัตนาธร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google