งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพประกอบการสอน บุคลิกภาพ การพูด การนำเสนอในที่ชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพประกอบการสอน บุคลิกภาพ การพูด การนำเสนอในที่ชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพประกอบการสอน บุคลิกภาพ การพูด การนำเสนอในที่ชุมชน
หลักสูตร : นักบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์การศึกษาและอบรมนานาชาติ ภาพประกอบการสอน บุคลิกภาพ การพูด การนำเสนอในที่ชุมชน

2 Page 5 ท่วงท่า ลีลา

3 Page 5 post ท่า

4 Page 5 การเดิน

5 Page 5 การนั่ง

6 Page 5 เสื้อผ้า หน้า ผม

7 Page 5 อารมณ์ สีหน้า แววตา

8 Page 5 รอยยิ้ม

9 Page 8 จิตใจดี ทัศนคติเชิงบวก

10 Page 9 ความเหมาะสมของวัย รูปร่าง

11 Page 10 การแต่งกายชุดปฏิบัติงาน

12 Page 10 Suit ทำงาน

13 Page 11 พิธีการลงนาม MOU

14 Page 12 Casual /ปฏิบัติงาน

15 Page 12 เครื่องแบบข้าราชการ

16 Page 12 : เครื่องแบบเต็มยศ

17 Page 12 :เครื่องแบบครึ่งยศ

18 Page 12 :เครื่องแบบปกติ

19 Page 12 :เครื่องแบบปฏิบัติงาน

20 Page 12 :เครื่องแต่งกายชุดผ้าไทย

21 Page 12 ชุดไทยพื้นเมือง

22 Page 13 ชุดราตรี

23 Page 13 ชุดราตรี

24 Page 13 งานสโมสรสันนิบาต

25 Page 13 งานสโมสรสันนิบาต

26 Page 13 รับ-ส่งเสด็จ

27 Page 13 รับ-ส่งเสด็จ

28 Page 13

29 Page 13 งานแต่งงาน

30 page 14 พระราชทานเพลิงศพ

31 Page 14 พระราชทานเพลิงศพ

32 Page 15 ถุงเท้า

33 Page 15 ความยาวกางเกง กระโปรง

34 Page 15 Accessories

35 Page 21 มือเท้า

36 Page 21 กระเป๋าเดินทาง

37 Page 34

38 Page 36

39 Page 37 การร้องเพลง

40 Page 38 Table Manner

41 Page 41 รายการอาหาร Set Menu

42 Page 42 เครื่องดื่มและอุปกรณ์

43 Page 42 ไวน์

44 Page 42 ฉลากเครื่องดื่ม แหล่งผลิตไวน์ รูปของChateau ปีที่ปลูกองุ่น
ชื่อไวน์ แหล่งปลูกไวน์ ประเทศที่ผลิต ปริมาตร % อัลกอฮอล์ ผลิตและบรรจุขวดที่ไหน? Lot no.

45 Page 42 ฉลากเครื่องดื่ม ชื่อบริษัทที่ผลิตไวน์ ชื่อไวน์
ประเภทขององุ่นที่เอามาทำไวน์ แหล่งปลูกองุ่น ปีที่ปลูกองุ่น

46 Page 42 Cocktail

47 Page 42

48 Page 51 แสดงความเสียใจ have a Happy Birthday , request have strong health , there is the progress in the work and have one’s hopes fulfilled for what , wish every the points , สุขสันต์วันเกิด ขอให้สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและสมหวังในสิ่งที่ ปรารถนาทุกประการ


ดาวน์โหลด ppt ภาพประกอบการสอน บุคลิกภาพ การพูด การนำเสนอในที่ชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google