งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

English Presentation The project advisor Teacher Jantana Kham- anukul Kanchananukroh School Kanchanaburi 71000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "English Presentation The project advisor Teacher Jantana Kham- anukul Kanchananukroh School Kanchanaburi 71000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 English Presentation The project advisor Teacher Jantana Kham- anukul Kanchananukroh School Kanchanaburi 71000

2

3 The salient pattern of northern Thai performing arts is the Fon (Dance), a dancing art performed by pairs of dancers. On important occasions, there could be hundreds of dancers performing the Fon in spectacular symmetry. The dancers are selected from pretty girls, and are dressed in multi-coloured clothes typical of the region. The Fon is a slow and stately dance. Its magnificence comes from the beauty of the dresses and the perfect unisonof the movements.

4 The Fon has been in existence for hundreds of years, especially at the northern royal court, but now roupes have been formed to perform at temples which often act as benefactors and sponsors, thus keeping the tradition alive. The music accompaniment uses traditional northern Thai instruments, including gongs. Many variations of Fon are performed. The Fon Thian (Candle Dance) is done at night in the open with the performers holding a candle in each hand.

5 The dancers move along, and the candles are visible as a graceful display of light, in addition to illuminating the beauty of the costumes and faces of the dancers, providing a sum total of a uniquely northern Thai art form—that of “graceful beauty in a candle-lit setting”.

6 The Fon Lep (Dance of the Long Fingermails) is similar, in regard of manner and occasion, to the above Fon Thian, except that the dancers wear six-inch long brass nails, and the performance is often held during the daytime. The Fon Man Mongkhon is a beautiful dance, a blend of northern and central Thai arts, with some adaptation from Burmese art (northern Thailand has a long history of cultural association with Burma) which results in a quickening of tempo.

7 Each dancer puts on a long floor - length traditional Thai skirt, with a short long-sleeve blouse crossing down just below the waist, and a knee-length long scarf. The hair of the dancer is partly wrapped into a central knot and partly flowing down to the left shoulder. Fresh flowers are attached to the hairdo, the total combination being one of well- rounded beauty and grace which is very pleasing to the eye. This dance is performed on all festive occasions.

8 Vocabulary Salient สันเขา แนวที่รบ ล้ำเข้าไป Pattern แบบ แผน รูป Northern ตั้งอยู่ทางเหนือ อาศัยอยู่ทางเหนือ Performing( สัตว์ ) เล่นละคร Pair คู่ นำมาเข้าคู่กัน Important ความหมาย ความสำคัญ Occasion โอกาส ฤกษ์ Symmetry ส่วนสัด Select การเลือก คัดเลือก Dress การแต่งตัว

9 Typical เป็นเครื่องหมาย เป็น ตัวอย่าง Region แคว้น ดินแดน Stately สภาพ ภาวะ ฐานะ Magnificence เลิศลอย งดงาม Movement การเคลื่อนไหว Existence มีชีวิตอยู่ คงชีพ Especially เป็นพิเศษ โดยเฉพาะ Royal เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ Benefactor ผู้มีบุญคุณ ผู้ทำกุศล Sponsor ผู้อุปถัมภ์ ผู้ส่งเสริม Keeping ความอารักขา

10 Tradition ธรรมเนียม Accompaniment ไปกับ ชะลอไปด้วย Variation เปลี่ยนแปลง ผันผวน Visible เห็นได้ ชัด Graceful ความนิ่มนวล งดงาม Addition เพิ่ม ต่อเติม Illuminating ตามประทีปโคมไฟ ประดับโคมไฟ Provide จัดหา เตรียมการ Uniquely ผิดกว่าใครๆทั้งหมด มี อยู่อันเดียวในโลก Redard เพ่ง มอง พิจารณา Performance กระทำ ปฏิบัติ

11 Blend ผสมผสาน กลมกลืน Adaptation ทำให้เหมาะ ดัดแปลง Cultural ในทางใจ ในทาง วัฒนธรรม Association การรวมกัน สมาคม บริษัท Blouse เสื้อครึ่งตัวของสตรี Waist ส่วนของเสื้อผู้หญิง ตั้งแต่คอ ถึง สะเอว Attaché ผู้ช่วยทูต Combination การรวมกันโดยไม่ คำนึงถึงลำดับ Pleasing น่าพอใจ น่าดู Festive การรื่นเริง Sword กระบี่ ดาบ พระแสง Graciously พระมหากรุณา

12 MEMBER Mrs.Supitchanun Saharattanaphol No.26 Mrs.Attapinya cho-angchun No.30 M.5/10


ดาวน์โหลด ppt English Presentation The project advisor Teacher Jantana Kham- anukul Kanchananukroh School Kanchanaburi 71000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google