งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
การประเมินมาตรฐาน คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) มูลฝอย นางศรีอรุณ สุขเจริญ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

2 ประเภทของมูลฝอย ติดเชื้อ ทั่วไป หน่วยงานท้องถิ่น เก็บขนไปกำจัด อันตราย
ถุงดำ ถุงสีเทา หน่วยงานท้องถิ่น เก็บขนไปกำจัด

3 หลักการจัดการมูลฝอย แหล่งกำเนิด:คัดแยก/แยกทิ้งมูลฝอยให้ถูกประเภท อปท.เก็บขนไปกำจัดให้ถูกวิธี ขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ประโยชน์ -ขยะมูลฝอยที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ขยะมูลฝอย ที่ย่อยสลายได้ ขยะมูลฝอยที่ขายได้ หรือขยะรีไซเคิล อปท. (เทศบาลหรืออบต.)นำไปกำจัด หรือขุดหลุมฝัง ลดปริมาณการบำบัดหรือกำจัดให้น้อยที่สุด หมักทำปุ๋ยและก๊าซชีวภาพ เศษกระดาษ เศษโลหะ เศษแก้ว เศษพลาสติก

4 การประเมินมาตรฐาน คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยอันตราย

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google