งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web services (WSDL). SentSMSWorld การให้บริการของ Service - Send unlimited free SMS to following countries URL : -http://www.webservicex.net/sendsmsworld.asmx.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web services (WSDL). SentSMSWorld การให้บริการของ Service - Send unlimited free SMS to following countries URL : -http://www.webservicex.net/sendsmsworld.asmx."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Web services (WSDL)

2 SentSMSWorld การให้บริการของ Service - Send unlimited free SMS to following countries URL : -http://www.webservicex.net/sendsmsworld.asmx

3 . Input : -Email Address - ถ้ารหัสประเทศเป็น 091 ให้ใส่ 91 - ถ้าเบอร์โทรศัพท์เป็น 098XXXXX ให้ใส่ 98XXXX - ข้อความ

4 Output : หากเราส่งข้อความสำเร็จ จะมีข้อความ Message has been sent successfully ขึ้นมา เป็นรูปแบบของ xml

5 WDSL -

6 - - - -

7 - - - - Send unlimited free SMS to following countries. Note: If your country code 091,Please enter as 91 and if your mobile number 098XXXXX,Please enter as 98XXXX This SMS covers following countries and networks. Austria - Mobilkom Bulgaria - Mobiltel Croatia - Cronet Germany - E- Plus,Mannesman D2 Israel - Pelephone Lithuania -

8 Omnitel Maldives - Dhiraagu Norway - NetCom,TeleNor Switzerland - Bluewin USA - Ameritech Cellular services,Cellular One, Cingular Brazil - ATL express,Telemig Cellular Canada - Bell Mobility, Clearnet, Rogers AT&T Wireless,Telus France - Itineris India - Essar Cell Phone,RPG Cellular Japan - NTT Docomo Malaysia - Celcom New Zealand - Messagetrack Spain - MoviStar Ukraine - Golden Telecom, UMC USA - Comcast Cellular Communications,Voicestream Wireless Corp. - Send unlimited free SMS to following countries. Note: If your country code 091,Please enter as 91 and if your mobile number 098XXXXX,Please enter as 98XXXX This SMS covers following countries and networks. Austria - Mobilkom Bulgaria - Mobiltel Croatia - Cronet Germany - E- Plus,Mannesman D2 Israel - Pelephone Lithuania - Omnitel Maldives - Dhiraagu Norway - NetCom,TeleNor Switzerland - Bluewin USA - Ameritech Cellular services,Cellular One, Cingular Brazil - ATL express,Telemig Cellular Canada - Bell Mobility, Clearnet, Rogers AT&T Wireless,Telus France - Itineris India - Essar Cell Phone,RPG Cellular Japan - NTT Docomo Malaysia - Celcom New Zealand -

9 Messagetrack Spain - MoviStar Ukraine - Golden Telecom, UMC USA - Comcast Cellular Communications,Voicestream Wireless Corp. - Send unlimited free SMS to following countries. Note: If your country code 091,Please enter as 91 and if your mobile number 098XXXXX,Please enter as 98XXXX This SMS covers following countries and networks. Austria - Mobilkom Bulgaria - Mobiltel Croatia - Cronet Germany - E- Plus,Mannesman D2 Israel - Pelephone Lithuania - Omnitel Maldives - Dhiraagu Norway - NetCom,TeleNor Switzerland - Bluewin USA - Ameritech Cellular services,Cellular One, Cingular Brazil - ATL express,Telemig Cellular Canada - Bell Mobility, Clearnet, Rogers AT&T Wireless,Telus France - Itineris India - Essar Cell Phone,RPG Cellular Japan - NTT Docomo Malaysia - Celcom New Zealand - Messagetrack Spain - MoviStar Ukraine - Golden Telecom, UMC USA - Comcast Cellular Communications,Voicestream Wireless Corp. -

10 - - - - - - -

11 - - - - - - -

12 V AILDATE E MAIL A DDRESS การให้บริการของ Service - ตรวจสอบว่าอีเมลล์ที่ป้อนเข้าไปมีอยู่จริงหรือไม่ URL : -http://www.webservicex.net/ValidateEmail.asmx

13 I NPUT : -Email Address

14 O UTPUT จะส่งค่ากลับเป็นคำว่า True หรือ False

15 WSDL

16

17 .

18 .

19 .


ดาวน์โหลด ppt Web services (WSDL). SentSMSWorld การให้บริการของ Service - Send unlimited free SMS to following countries URL : -http://www.webservicex.net/sendsmsworld.asmx.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google