งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความร่วมมือในการให้บริการ ข่าวอากาศการบิน ระหว่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความร่วมมือในการให้บริการ ข่าวอากาศการบิน ระหว่าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความร่วมมือในการให้บริการ ข่าวอากาศการบิน ระหว่าง
กรมอุตุนิยมวิทยา กับ บริษัทวิทยุการบินฯ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ 1

2 ศูนย์บริหารสารสนเทศการเดินอากาศ
Communications Main Communication Centre in ASIA/PAC Region Aeronautical Information Services International NOTAM Office Aerodrome Reporting Office (ARO) OPMET Services ROBEX Center , RODB , IROG

3 ที่มา : งานบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน
ROBEX CENTER เริ่มดำเนินการครั้งแรก เมื่อปี ๒๕๑๕ โดยได้รับมอบหมายจาก ICAO ให้เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข่าวอากาศการบินประจำภูมิภาค (Regional OPMET Bulletin Exchange Centre: ROBEX Centre) ดำเนินงานตามแผนการแลกเปลี่ยนข่าวอากาศการบินที่เรียกว่า ROBEX Scheme RODB ปี ๒๕๓๕ ICAO มอบหมายให้เป็นคลังข้อมูลข่าวอากาศการบินประจำภูมิภาค (Regional OPMET Data Bank) ทำหน้าที่เป็นคลังจัดเก็บข้อมูลข่าวอากาศการบิน และทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข่าวระหว่างภูมิภาค (Inter-Regional OPMET Gateway: IROG)

4 งานบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน
พันธกิจ ให้บริการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน แก่หน่วยงานการบินด้วยระบบ เทคนิคที่ทันสมัย ด้วยการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการบินอย่างมีคุณภาพ เป้าหมาย ผู้ใช้บริการ ทุกภาคส่วนกิจการบิน ได้รับข้อมูล คำพยากรณ์และการเตือนภัย ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และทันเหตุการณ์อย่างทั่วถึง

5 งานบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน แก่หน่วยงานการบินด้วยระบบ ดำเนินงาน ให้บริการ เผยแพร่ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน แก่ผู้ใช้บริการ ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ดำเนินกิจกรรม สอดคล้องตามแผนงาน ของ ICAO และ บริษัทฯ ร่วมมือ ประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยาการบิน และหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการและระบบข้อมูล ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์แบบ

6 โครงสร้างการบริหารงาน
ROBEX Center รวมรวมข่าวอากาศการบินประเภท METAR/SPECI และ TAF เพื่อจัดทำเป็น Bulletin จากสถานีตรวจอากาศประจำสนามบิน กรมอุตุนิยมวิทยา ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีจำนวน ๓๗ แห่ง และจากประเทศใกล้เคียง จำนวน ๕ ประเทศ ประกอบด้วย ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา บังคลาเทศ นำข้อมูลเผยแพร่ แลกเปลี่ยนกับ ROBEX Centre อื่น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และจัดส่งให้ RODB

7 โครงสร้างการบริหารงาน
Regional OPMET Data Bank ดำเนินการเป็นศูนย์จัดเก็บข้อมูลข่าวอากาศการบินของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก นำข้อมูลแลกเปลี่ยนกับ RODB บริสเบน ฟิจิ สิงคโปร์ และโตเกียว นำข้อมูลแลกเปลี่ยนกับภูมิภาคตะวันออกกลาง (Middle East) และภูมิภาคอาฟริกา (AFI) ดำเนินการเป็นศูนย์ข้อมูลสำรอง (Back up) ทำหน้าที่แทน RODB สิงคโปร์ ในการนำข้อมูลแลกเปลี่ยนระหว่างภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิก กับ ศูนย์ข่าวอากาศลอนดอนประเทศอังกฤษ กรณีข่ายสื่อสารหรือระบบจัดการข้อมูลของสิงคโปร์ขัดข้อง

8 OPMET Data Types Aerodrome Weather Information
METAR/SPECI (SA/SP) Aerodrome Forecast (TAF – 24/30 HR) Warning of Significant Weather SIGMET on tropical cyclone SIGMET on volcanic ash SIGMET on thunder storm/hail, turbulence Volcanic Ash Advisory Tropical Cyclone Advisory

9 OPMET Data Types Data Type Abbreviated Name WMO Data Type
Aerodrome reports METAR/SPECI SA/SP Aerodrome forecasts TAF : Hour FT SIGMET information SIGMET for TC SIGMET for VA SIGMET WC WV WS Volcanic ash and Tropical cyclone advisories Volcanic Ash Advisory Tropical Cyclone Advisory FV FK

10

11 Channel of Communication
AMSS Message Switching system ROBEX Automation & OPMET Data Bank Oversea Switching System UA-Airlines VTBDYMYX SYSTEM UA-VTBUYMYX UA-VTBDYMYX UA-VTBUYMYX UA-VTCCYMYX VTBSYMYX SYSTEM UA-VTSSYMYX UA-VTSPYMYX UA-VTBSYMYX UA-VTUUYMYX VTBBYMYX SYSTEM UA-VTPOYMYX 11

12 OPMET Data Management Quality Control OPMET Data
Management of ASIA/PAC OPMET Bulletins Exchange Management of Inter-Regional OPMET Exchange Monitoring and Evaluate the Performance Indicators Management OPMET Database

13 Quality Control OPMET Data
ตรวจสอบความถูกต้องของ OPMET Format และ Coding Error ควบคุมคุณภาพของข้อมูลนำเข้า (Quality control OPMET data input) ประสาน แจ้งผู้จัดทำข้อมูลคำพยากรณ์และการเตือนภัย กรณีข้อมูลขาดหาย ล่าช้า

14 Monitoring and Evaluate the Performance Indicators
Management of ASIA/PAC OPMET Bulletins Exchange Monitoring and Evaluate the Performance Indicators

15 Management of ASIA/PAC OPMET Bulletins Exchange
Management of Inter-Regional OPMET Exchange Management of ASIA/PAC OPMET Bulletins Exchange

16 Monitoring and Evaluate the Performance Indicators
Management of ASIA/PAC OPMET Bulletins Exchange

17 Management OPMET Database
Management of ASIA/PAC OPMET Bulletins Exchange

18 แผนงานที่สอดคล้องกับ ICAO
Activity Accountability Increasing OPMET availability at RODBs (95% and 90% for AOP and non-AOP aerodrome RODBs Increasing OPMET availability at SADIS/WIFS (95% and 90% for AOP and non-AOP aerodrome IATA Improving OPMET timeliness and regularity IATA/RODBs SIGMET Tests SIGMET Focal Points IROG Backup Tests Bangkok RODB

19 อัตรากำลังงานให้บริการข้อมูลข่าวอากาศ

20 Question


ดาวน์โหลด ppt ความร่วมมือในการให้บริการ ข่าวอากาศการบิน ระหว่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google