งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นว.8ว. บังอร บุญชู นว.6ว. มโนวิช เรืองดิษฐ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นว.8ว. บังอร บุญชู นว.6ว. มโนวิช เรืองดิษฐ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นว.8ว. บังอร บุญชู นว.6ว. มโนวิช เรืองดิษฐ์
กลุ่ม15 อาหาร2 นว.8ว. บังอร บุญชู นว.6ว. มโนวิช เรืองดิษฐ์

2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นกลุ่ม 15
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ บริษัท แคดเบอรี่ อาดัมส์(ประเทศไทย) บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ไทย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บริษัท วังน้อย เบฟเวอเรจ บริษัท กรีนสปอต จำกัด บริษัท โอสถสภา จำกัด

3 รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นกลุ่ม 15
สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานศึกษากรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสยาม ประชาชนทั่วไป

4 1. การให้บริการของวศ. มีข้อดี/ข้อเสียอย่างไร ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไร
1.1 ค่าธรรมเนียมทดสอบ ราคาของรายการทดสอบปกติมีความเหมาะสม แต่ราคารายการทดสอบด่วนพิเศษยัง ค่อนข้างแพง ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม รับรายการด่วนพิเศษให้มากขึ้น ควรมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการทดสอบให้มีความชัดเจน 1.2 ความรวดเร็วในการบริการ ความรวดเร็วเมื่อเทียบกับหน่วยงานราชการอื่นๆจะถือว่ารวดเร็วที่สุดแต่ค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับหน่วยงานเอกชน

5 1. การให้บริการของวศ. มีข้อดี/ข้อเสียอย่างไร ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ต้องการให้ระบุระยะเวลาการรับผลการทดสอบเนื่องจาก ทางบริษัทมีแผนการตลาด การโฆษณา ที่กำหนดไว้แล้ว ต้องการให้มีบริการรับตัวอย่างที่บริษัทหรือ Line การผลิต ต้องการให้มีการแจ้งผลการทดสอบผ่านระบบ Network

6 1. การให้บริการของวศ. มีข้อดี/ข้อเสียอย่างไร ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไร
1.3 ความถูกต้องของผลการทดสอบ ผลการการทดสอบร้อยละ 90 มีความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือมีมากที่สุด

7 2.ท่านเลือกใช้บริการของ วศ.เพราะ
ความน่าเชื่อถือของ วศ. ความถูกต้องและแม่นยำของผลการทดสอบ มีจำนวนรายการทดสอบมากกว่าหน่วยงานอื่น ผลการทดสอบเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็น Regulator ของประเทศ เช่น อย. สมอ. เป็นต้น

8 3. โปรดเสนอแนวทางการดำเนินการการให้บริการของ วศ
3.โปรดเสนอแนวทางการดำเนินการการให้บริการของ วศ.ที่คาดว่จะเกิดประโยชน์สูงสุด และตรงกับความต้องการของท่าน มีการทำงานแบบครบวงจรเช่น งานบริการทดสอบและงานด้านการรับรองระบบงานเช่น ระบบ GMP HACCP เป็นต้น มีการเปิดบ้าน(Open house)ให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชม มีการเข้าเยี่ยมชมลูกค้าเพื่อทำการประชาสัมพันธ์โดยตรง หรือเชิญบริษัทมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพิ่มรายการทดสอบความชำนาญในด้านจุลชีววิทยา ให้คำแนะนำวิธีการทดสอบรวมถึงข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ

9 3. โปรดเสนอแนวทางการดำเนินการการให้บริการของ วศ
3.โปรดเสนอแนวทางการดำเนินการการให้บริการของ วศ.ที่คาดว่จะเกิดประโยชน์สูงสุด และตรงกับความต้องการของท่าน สร้างระบบเครือข่ายของสมาชิกผู้เข้ารับบริการ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการกระจายข้อมูลแก่สมาชิก ให้ข้อมูลรายชื่อหน่วยงานที่สามารถทดสอบรายการที่ วศ.ไม่สามารถทดสอบได้ เพิ่มช่องทางในการให้บริการทดสอบในกรณีที่ลูกค้ามีวิธีทดสอบให้ เป็นที่ปรึกษาด้านระบบงานที่เป็นที่ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมเช่น GMP และ HACCP

10 4. ท่านมีปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และต้องการให้ วศ
4.ท่านมีปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และต้องการให้ วศ.ช่วยเหลือด้านใด ให้วศ.มีการแลกเปลี่ยนความรู้และทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันกับลูกค้าเช่น การดูงาน การอบรม การสัมมนา ให้ความช่วยเหลือในรายการทดสอบที่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในการทดสอบสูง ให้บริการงานทดสอบในบางรายการทดสอบที่ลูกค้ามีความต้องการเช่นวิตามินเค(เนเธอแลนด์) sialic acid (ออสเตรเลีย) โอลิโกแซคคาไรด์(เบลเยียม) นิวคลีโอไทด์(เดนมาร์ก) ทอรีน คอลลาเจน โค เอนไซม์คิวเทน

11 5.ท่านสนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับ วศ.หรือไม่
ทุกบริษัทมีความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับ วศ. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม วศ.ควรมีการบริการเชิงรุกทั้งลูกค้าภายในและภายนอกประเทศให้มากยิ่งขึ้น วศ.ควรจัดให้มีการเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขึ้นทุกๆปี วศ.ปรับตัวและคาดการณ์สถานการในอนาคต เช่นถ้าห้องปฏิบัติการทดสอบในโรงงานอุตสาหกรรมได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 งานทดสอบที่ส่งให้วศ. อาจจะมีปริมาณลดลง แต่ วศ.ก็ยังคงเป็น Lab อ้างอิงให้กับบริษัทเอกชน


ดาวน์โหลด ppt นว.8ว. บังอร บุญชู นว.6ว. มโนวิช เรืองดิษฐ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google