งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานกิจกรรม ภาควิชา วิศวกรรมเคมี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานกิจกรรม ภาควิชา วิศวกรรมเคมี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานกิจกรรม ภาควิชา วิศวกรรมเคมี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

2 พุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ภาควิชาได้ต้อนรับและประชุม ร่วมกับ Prof. Hidetoshi SEKIGUCHI Vice President for International Affairs (TIT) เพื่อหารือความร่วมมือทาง วิชาการกับหลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรบัณฑิต ( ปิโตรเคมี ) โดย บรรลุข้อตกลงส่งนักศึกษาชั้นปี สองไปศึกษาดูงานที่ TIT ประเทศ ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7-18 กรกฎาคม 2558 หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Tokyo Institute of Technology (TIT)

3 ร่วมงานกับคณะฯ ในการเปิดตัวหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( ปิโตรเคมี ) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

4 วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ. ดร. อภินันท์ นัมคณิสรณ์ และ ผศ. ดร. เกรียงศักดิ์ ไกรวัฒนวงศ์ นำนักศึกษา ชั้นปี 3 หลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรบัณฑิต เข้าเยี่ยมชม โรงงาน เยี่ยมชมบริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อ. เกาะจันทร์ จ. ชลบุรี

5 ทำบุญภาควิชาวิศวกรรมเคมี ครบรอบ 22 ปี วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558


ดาวน์โหลด ppt รายงานกิจกรรม ภาควิชา วิศวกรรมเคมี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google