งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศิลปะในการใช้ภาษาคำพูดที่ดี ให้มีความสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศิลปะในการใช้ภาษาคำพูดที่ดี ให้มีความสำเร็จ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศิลปะในการใช้ภาษาคำพูดที่ดี ให้มีความสำเร็จ
บทที่ 8 ศิลปะในการใช้ภาษาคำพูดที่ดี ให้มีความสำเร็จ

2 ทางวิชาการแบ่งภาษาไว้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ
1. วจนภาษา ได้แก่ ภาษาที่สื่อด้วยคำพูด เป็นคำ หรือ ประโยค 2. อวจนภาษา ได้แก่ ภาษาที่ไม่สื่อด้วยคำพูด ซึ่งก็ อาจจะเป็นกิริยาท่าทาง การแต่งกาย ภาษามือ บุคลิกภาพ พฤติกรรม เป็นต้น

3 ทั้งภาษาพูดและภาษาท่าทางล้วนแต่มีอิทธิพล ต่อผู้ถ่ายทอดเป็นอย่างสูง ว่ามีศิลปะหรือลีลาเฉียบขาดขนาดไหน ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

4 หลักในการพูดสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
1. อักษร ร ล ควบกล้ำ ชัดเจน 2. จังหวะการพูดถูกต้อง 3. ชัดเจน 4. ขยะคำพูดไม่ควรใช้ (ได้แก่ คำซ้ำต่าง ๆ เช่น เอ้อ อ้า นะคะ นะฮะ แบบว่า คือแบบ ฯ)

5 หลักในการพูดสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ใช้ลักษณะนามให้ถูกต้อง 6. ไม่ใช้คำย่อ 7. ไม่ใช้ศัพท์ที่คนอื่นไม่เข้าใจ 8. ใช้ภาษาที่ผู้รับเข้าใจ 9. ใช้คำสุภาพให้เหมาะสม 10. ระดับเสียงเหมาะสม

6 เทคนิคการแสดงออกทางกิริยาท่าทาง
1. การยืน มีความมั่นคง การวางเท้าห่างกันพอสมควร ไม่ ยืนพักขาข้างใดข้างหนึ่ง 2. การเดิน ไม่เดินเพ่นพ่าน เดินอย่างกระตือรือร้น มีชีวิตชีวา มั่นคงและมั่นใจ

7 เทคนิคการแสดงออกทางกิริยาท่าทาง
3. อากัปกิริยาท่าทาง ไม่เกร็งตัวมากไป อย่าโยกขา ปล่อยมือลงข้างลำตัว ตามสบาย ใช้สายตาอย่างทั่วถึง ใช้มือประกอบถูกจังหวะ ไม่ ควรเอามือล้วงกระเป๋าหรือแคะแกะเกาขณะพูด แสดงสีหน้า ใบหน้าสอดคล้องกับเรื่องราวที่พูด อย่าเอามือเท้าโต๊ะ เท้า สะเอว กอดอก

8 อุปสรรคในการใช้ภาษาเพื่อการพูดสื่อสาร
1. ใช้คำยากเกินไป ไม่วิเคราะห์ผู้ฟัง 2. เข้าใจต่างกัน ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง 3. รูปประโยคซับซ้อน เข้าใจยาก พูดเหมือนแปลจากต้นฉบับ ภาษาอังกฤษ 4. เรียงลำดับสับสน วกวนจนจับต้นชนปลายไม่ถูก 5. ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมกับระดับการสื่อสาร คือ บุคคล โอกาส เวลา และสถานที่

9 ปัญหาที่พบในการพากย์หนัง มักเกิดจาก ประสบการณ์ของนักพากย์
นักพากย์มือใหม่ ช่วงแรก ๆ เสียงพากย์จะโดดหรือลอย โทนเสียง นักพากย์มืออาชีพจะมีเทคนิคในการควบคุมระดับเสียงสูง เสียงทุ้มต่ำ มีน้ำหนัก ให้อยู่ในระดับเดียวกับนักพากย์คน อื่นได้ 

10 ระดับภาษา 5 ระดับที่ใช้ในการพูดสื่อสาร
1. ระดับพิธีการ ใช้ในราชพิธี รัฐพิธี คำปราศรัย 2. ระดับทางการ ใช้กล่าวสุนทรพจน์ คำกล่าวเปิด คำสั่ง 3. ระดับกึ่งทางการ ใช้ในการประชุม อภิปราย ฝึกอบรม 4. ระดับสนทนา ใช้แนะนำตัว สนทนา บริการต้อนรับ 5. ระดับปาก/ระดับกันเอง ใช้กับบุคคลในครอบครัวหรือ เพื่อนฝูง

11 ตัวอย่างภาษาระดับปาก
อาจทำให้ตีความหมายผิด หรือเกิดความเข้าใจผิด เช่น ไม่(เอา)พริก – ไม่พลิก, ข้าวไหม – เข้าค่ะ

12 ตัวอย่างภาษาที่ต้องตีความ
เพื่อนผู้หญิงด้วยกันพูดขึ้นระหว่างกินก๋วยเตี๋ยวมื้อกลางวัน ว่า “เธอช่วยแก้เผ็ดให้ฉันหน่อยสิ” ประโยคนี้อาจตีความได้ ว่า เผ็ดจากก๋วยเตี๋ยว หรือแก้แค้นแฟนของเธอแทนให้ด้วย ตัวอย่างภาษาที่ต้องตีความที่พูดหรือเขียนต่างกัน ความหมายก็อาจจะต่างกันด้วย เช่น ชมเชย – เชยชม, น้องเมีย – เมียน้อง

13 ตัวอย่างภาษากำกวม “ห้องน้ำอยู่โน่นไปทำความสะอาดก่อน แล้วค่อยให้ หมอตรวจ” หมายความว่า “ให้ไปล้างห้องน้ำก่อน” หรือว่าให้ไปทำความสะอาดร่างกายของคนไข้

14 พูดภาษาต่างถิ่น ที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยแต่มีความหมายที่แตกต่างกัน เช่น ผ้าอนามัย (ภาษาลาว) แปลว่า ผ้าเย็น ในขณะที่ภาษาไทย ผ้าอนามัย คือ แผ่นซึบซับประจำเดือน, ภาษาใต้ แหว้น แปลว่า แหวน และ แหวน แปลว่า แว่น

15 คำพูดที่ระคายหู คำพูดที่ระคายหูที่ต้องคิดก่อนพูด มิใช่พูดโดยไม่ได้คิด
อันอ้อยตลาดหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย แม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนไม่แคลนคลาย เจ็บจนตายก็เพราะเหน็บให้เจ็บใจ

16 สรุปหลักสำคัญในการใช้คำพูดเพื่อการสื่อสาร
1. ความชัดเจน ไม่กำกวม ตีความหลากนัย 2. ความถูกต้อง ถูกต้องในแง่ของหลักภาษา ความหมาย สรรพนาม 3. ความเหมาะสม เหมาะสมกับประเภทของงาน กับสื่อ กาลเทศะและ บุคคล

17 สรุปหลักสำคัญในการใช้คำพูดเพื่อการสื่อสาร
4. ความมีน้ำหนัก ใช้คำมีพลัง ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย หรือขยะคำพูด หรือคำ ย่อมากจนเกินไป 5. การบรรลุเป้าหมาย ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับผู้ฟัง ใช้เวลาได้เหมาะสม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้พูดและผู้ฟัง

18 พูดหรือสื่อสารอย่างไรจึงได้เกิดปัญหา
1. พูดขัดคอไปเรื่อยเปื่อย 2. พูดซ้ำซากวกวน 3. พูดคุยโตโอ้อวด 4. พูดมากมีแต่น้ำ ไม่มีเนื้อหาสาระ 5. พูดโจมตีสิ่งที่ผู้ฟังเคารพและศรัทธา

19 ก็อาจจะกลายเป็นตุ่มเดินได้ หรือถ้าหากพูดทุกอย่างที่รู้
มีผู้กล่าวว่า “อย่าทานทุกอย่างที่ชอบ และอย่าพูดทุก อย่างที่รู้” เพราะถ้าหากทานทุกอย่างที่ชอบ ก็อาจจะกลายเป็นตุ่มเดินได้ หรือถ้าหากพูดทุกอย่างที่รู้ ก็จะตกที่นั่งลำบากเหมือนกัน เพราะ “ปลาหมอตาย เพราะปาก” ดังนั้นการใช้ภาษาทั้งคำพูดและภาษา ท่าทางต้องเหมาะสมกับบุคคล โอกาส เวลา เงื่อนไข ลักษณะงาน สถานที่ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt ศิลปะในการใช้ภาษาคำพูดที่ดี ให้มีความสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google