งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. สร้างข้อความเชื่อมโยงและจุดลิงค์ ที่หน้าใดๆ 2. ที่ช่อง Link ของพาเนล Properties เครื่องหมาย # แล้วตามด้วยชื่อ page ที่ ต้องการ Link ไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. สร้างข้อความเชื่อมโยงและจุดลิงค์ ที่หน้าใดๆ 2. ที่ช่อง Link ของพาเนล Properties เครื่องหมาย # แล้วตามด้วยชื่อ page ที่ ต้องการ Link ไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. สร้างข้อความเชื่อมโยงและจุดลิงค์ ที่หน้าใดๆ 2. ที่ช่อง Link ของพาเนล Properties เครื่องหมาย # แล้วตามด้วยชื่อ page ที่ ต้องการ Link ไป

3  Link สร้างลิงค์  Button ปุ่มคำสั่งพำหะ  Input ปุ่มใช้กับ form เช่น submit, reset, ปุ่ม รูปภาพ

4  Group ติดกัน  Inline แยกไม่ติดกัน

5 1. สร้างปุ่ม 2. แก้ไขข้อความบนปุ่ม 3. เลือกปุ่มกำหนดลิงค์เชื่อมโยง 4. ที่ช่อง Link ของพาเนล Properties เครื่องหมาย # แล้วตามด้วยชื่อ page ที่ ต้องการ Link ไป

6 1. สร้างปุ่มลิงค์แบบกลุ่ม 2. แก้ไขข้อความบนปุ่ม 3. ใส่ลิงค์ให้แต่ละปุ่ม

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt 1. สร้างข้อความเชื่อมโยงและจุดลิงค์ ที่หน้าใดๆ 2. ที่ช่อง Link ของพาเนล Properties เครื่องหมาย # แล้วตามด้วยชื่อ page ที่ ต้องการ Link ไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google