งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตลักษณ์ “ วิทยุชุมชน ” ( วิทยุบริการชุมชน - ตามนิยาม ) เกณฑ์ กสทช. อัตลักษณ์ วชช. เกณฑ์ สวชช. เกณฑ์ กสทช. ของชุมชนที่มา กระบวนการเตรียม ความพร้อมชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตลักษณ์ “ วิทยุชุมชน ” ( วิทยุบริการชุมชน - ตามนิยาม ) เกณฑ์ กสทช. อัตลักษณ์ วชช. เกณฑ์ สวชช. เกณฑ์ กสทช. ของชุมชนที่มา กระบวนการเตรียม ความพร้อมชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตลักษณ์ “ วิทยุชุมชน ” ( วิทยุบริการชุมชน - ตามนิยาม ) เกณฑ์ กสทช. อัตลักษณ์ วชช. เกณฑ์ สวชช. เกณฑ์ กสทช. ของชุมชนที่มา กระบวนการเตรียม ความพร้อมชุมชน และ เป้าหมายของวิทยุชุมชน กลุ่มคนไม่น้อย กว่า 5 คน หรือนิติ บุคคล ( สมาคม มูลนิธิ ) และมี หลักฐานเชิง ประจักษ์ในการ สร้างชุมชน เข้มแข็งไม่น้อย กว่า 2 ปี ดำเนินการ โดยชุมชน - คนในชุมชนร่วมเป็น คณะกรรมการ - คนในชุมชนร่วมเป็นผู้ จัดรายการ เพื่อ ประโยชน์ ชุมชน / สาธารณะ - รายการหลากหลาย - เนื้อหาตอบสนองคนใน ชุมชน ( คนฟังชอบ.. ติดตามฟัง ) - สารประโยชน์ 70% - ผลิตเอง 50% - เกี่ยวกับชุมชน ไม่แสวงหา กำไรเชิง ธุรกิจ การมีส่วนร่วมระดมทุน - รับอุดหนุน / รับ บริจาค - กองทุน กทปส.

2 วิทยุชุมชนควน กาหลง 105.90 MHz อ. ควนกาหลง จ. สตูล

3 วิทยุชุมชน ดอยหลังถ้ำ 100.25 MHz อ. บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน

4 วิทยุชุมชนคน ลุ่มน้ำวาง 94.50 MHz อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่

5 วิทยุชุมชนคน เหนือเขื่อน 90.75 MHz อ. ฮอด จ. เชียงใหม่

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt อัตลักษณ์ “ วิทยุชุมชน ” ( วิทยุบริการชุมชน - ตามนิยาม ) เกณฑ์ กสทช. อัตลักษณ์ วชช. เกณฑ์ สวชช. เกณฑ์ กสทช. ของชุมชนที่มา กระบวนการเตรียม ความพร้อมชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google