งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัด 6-minutes walk test

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัด 6-minutes walk test"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัด 6-minutes walk test
โดย: กภ.ภักตร์พิมล คำเลา นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ รพ.เวียงแหง

2 อุปกรณ์ สายวัดหรือตลับเมตร เก้าอี้ เทปกาว นาฬิกาจับเวลา
กระดาษเขียนตัวเลข 1-50

3 ขั้นตอนการจัดสถานที่
1. จัดหาพื้นที่โล่งกว้าง มีพื้นที่ยาวประมาณ 15 เมตรมีที่นั่งพักระหว่างทาง

4 ขั้นตอนการจัดสถานที่(ต่อ)
2. ติดเทปกาวทุกระยะทาง 1 เมตร โดยสายวัดหรือตลับเมตรวัด จนครบ 15 เมตร

5 ขั้นตอนการจัดสถานที่(ต่อ)
3. ตั้งเก้าอี้ไว้ที่ระยะทาง 15 เมตรสำหรับเลี้ยวกลับ

6 ขั้นตอนการเดิน 6-minutes walk test
1. วัดความดันและออกซิเจนของผู้เดินก่อนทำ 6-minutes walk test ถาม RPE แล้วบันทึกค่าไว้ 2. ให้กระดาษที่มีตัวเลข 1-50 กับผู้เดิน แล้วอธิบายวิธีการทำ 6-minutes walk test ให้ผู้เดินเข้าใจ - ตอนนี้จะทำการวัด 6-minutes walk test จะให้เดิน 6 นาที ให้เดินให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ (เปรียบเทียบเหมือนเดินไล่ควายค่ะ/ครับ) แต่ห้ามวิ่ง *สังเกตรองเท้าผู้เดินต้องกระชับเท้าเหมาะกับการเดิน

7 ขั้นตอนการเดิน 6-minutes walk test(ต่อ)
-ให้ผู้เดิน เดินตรงไปแล้วเลี้ยวกลับรอบเก้าอี้ เดินกลับมาวางแผ่นกระดาษตัวเลข 1 อันแล้วให้เดินไป-มา จนครบ 6 นาที

8 ขั้นตอนการเดิน 6-minutes walk test(ต่อ)
**บอกผู้เดินว่าถ้าเหนื่อย หอบ หายใจลำบาก หรือเวียนศีรษะ รู้สึกว่าเดินไม่ไหวให้นั่งพักระว่างการเดินได้ ถ้าอาการดีขึ้นสามารถกลับมาเดินต่อได้ ให้เดินต่อจนครบเวลา 6 นาที 3. เมื่อเดินครบ 6 นาทีแล้วให้ผู้เดินนั่งลง วัดความดัน ออกซิเจน ถามระดับความเหนื่อย แล้วบันทึกค่าที่ได้

9 ขั้นตอนการเดิน 6-minutes walk test(ต่อ)
ก่อน Vital sign HR …………….b/min. RR …………times/min. BP …………./…………mmHg O2 Sat ………………………% RPE …………………… 6-minutes walk test ……………………………………………เมตร หลัง

10

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การวัด 6-minutes walk test

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google