งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ความรู้ เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ความรู้ เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ความรู้ เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน
ผู้ให้องค์ความรู้ชื่อ นายบุญเจริญ นามสร ที่อยู่ 88 หมู่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นำองค์ความรู้ไปใช้งาน/โครงการ : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน

2 เป็นกระบวนการในการจัดการดินเพื่อเข้าสู่กระบวนการปลูกพืชที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยโดยการใช้วัสดุในท้องถิ่นที่หาได้ง่าย

3 การปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด (ถั่วพร้า) ร่วมกับปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
ขั้นตอนที่ 1 เริ่มไถกลบตอซังพร้อมกับฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพใช้น้ำหมัก 5 ลิตร/ไร่ ก่อนไถกลบ ขั้นตอนที่ 2 หยอดเมล็ดพันถั่วพร้าหรือหว่านในอัตรา 5 กก./ไร่ ถ้าหยอดเป็น แถว ใช้ระยะ 70 ซม. X 50 ซม. ขั้นตอนที่ 3 ช่วงเดือน เมย. อายุถึงประมาณ วัน เก็บผลผลิตเมล็ดถั่วเพื่อ ทำพันธุ์และจำหน่าย แล้วไถกลบปุ๋ยพืชสดพร้อมฉีดพ่นน้ำหมัก ชีวภาพก่อนปักดำ 1 เดือน

4 สรุปผล ผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 30 เปอร์เซ็นต์ / ไร่ ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด 80 – 100 กก./ไร่ จำหน่ายในราคา 15 บาท/กก. ดินดีเพิ่มผลผลิตและลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างชัดเจน โรคและแมลงไม่ค่อยรบกวน เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้ในไร่นา

5 นายไพฑูรย์ ดวงใจ ผู้บันทึก ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายไพฑูรย์ ดวงใจ ผู้บันทึก ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


ดาวน์โหลด ppt องค์ความรู้ เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google