งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ด) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ด) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ด) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เรียนรู้การกู้การออม นายทองคำ ทองเจือ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ด) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถแจกแจงประโยชน์และความรับผิดชอบในการกู้ยืมเงิน หลังจากได้จากให้ คำจำกัดความของคำศัพท์ด้านสินเชื่อพื้นฐานแล้ว เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมฝึกการคำนวณดอกเบี้ยคงต้น(ดอกเบี้ยแบบธรรมดา) และดอกเบี้ยทบต้น

3 บทนำ ในการทำธุรกิจ ผู้ประกอบการ ก็ต้องเคยได้พบเจอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ “ดอกเบี้ย” มาด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งดอกเบี้ยถือเป็นกลไกสำคัญที่ควบคุมระบบการเงินมาตั้งแต่อดีตนับตั้งแต่ที่ผู้คนเริ่มติดต่อซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างกันโดยใช้เหรียญและธนบัตรเป็นสื่อกลางทดแทนมูลค่า เพียงแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะยังไม่ได้บัญญัติคำว่าดอกเบี้ยขึ้นมาเท่านั้นเอง โดยในปัจจุบันเรื่องของดอกเบี้ยมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจค่อนข้างมากและถูกจัดเป็นเครื่องมือที่ใช้บริหารในทุกๆเรื่องที่มีส่วนคาบเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน สาระความรู้ในเรื่องของดอกเบี้ยจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกๆคนควรรู้เอาไว้

4 ความหมายของ “ดอกเบี้ย”
ตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์สามารถตีความว่าดอกเบี้ย คือ เงินที่จะได้เพิ่มขึ้นในลักษณะของค่าตอบแทนที่ผู้ปล่อยกู้ได้จากผู้ขอกู้ ซึ่งในทางกลับกันผู้ขอกู้ก็จำเป็นจะต้องจ่ายเงินในส่วนนี้ (ดอกเบี้ย) กับผู้ให้กู้นอกเหนือจากในส่วนของเงินต้นที่กู้มาด้วย ซึ่งจำนวนค่าตอบแทนในลักษณะของดอกเบี้ยจะมีการคิดในรูปแบบร้อยละเป็นหลัก เช่น ร้อยละ 3, ร้อยละ 5, ร้อยละ 20 ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทั้ง 2 ฝ่ายยินยอมร่วมกันก่อนจะทำสัญญา แต่จะต้องไม่เกินที่กฎหมายระบุไว้มิเช่นนั้นจะมีความผิด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการจะถูกกำหนดจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

5 คำศัพท์ด้านสินเชื่อ สินเชื่อ/เงินกู้ : เงินที่กู้ยืมมาเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่อธุรกิจ ดอกเบี้ย : ค่ากู้ยืมเงินโดยคำนวณเป็นอัตราร้อยละ ที่แน่นอน เงินต้น : จำนวนเงินที่กู้ยืม

6 คำศัพท์ด้านสินเชื่อ หลักประกัน : สิ่งมีค่าใด ๆ ที่ผู้ขอกู้ใช้ค้ำประกัน ในกรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินกู้คืนได้ ผู้ค้ำประกัน : บุคคลที่สัญญาว่าจะจ่ายเงินกู้คืนแทน ในกรณีที่ผู้ขอกู้ไม่สามารถจ่ายได้ ระยะเวลากู้ : ระยะเวลาที่ผู้ขอกู้จะต้องจ่ายเงินกู้คืน

7 การคำนวณดอกเบี้ย “โต้งเก็บเงินเพื่อจะซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นที่ดีที่สุดที่เขาจะซื้อได้ ที่งานเบสท์บายมีการลดราคาครั้งใหญ่แต่เขายังต้องการเงินอีก 4,000 บาท เขาคิดจะขอยืมเงินจากเชาวน์เพื่อนของเขา ซึ่งคิดดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี และสามารถจ่ายคืนได้ภายใน 1 ปี”

8 P คือ เงินต้นหรือเงินกู้ r คือ อัตราดอกเบี้ย t คือ เวลา
การคำนวณดอกเบี้ย สูตรในการคำนวณ คือ I = P x r x t P คือ เงินต้นหรือเงินกู้ r คือ อัตราดอกเบี้ย t คือ เวลา

9 I = P x r x t I = 4,000 บาท x 8% x 1 I = 4,000 บาท x 0.08 x 1
การคำนวณดอกเบี้ย I = P x r x t I = 4,000 บาท x 8% x 1 I = 4,000 บาท x 0.08 x 1 I = 320 บาท

10 การคำนวณดอกเบี้ย “โต้งเก็บเงินเพื่อจะซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นที่ดีที่สุดที่เขาจะซื้อได้ ที่งานเบสท์บายมีการลดราคาครั้งใหญ่แต่เขายังต้องการเงินอีก 4,000 บาท เขาคิดจะขอยืมเงินจากเชาวน์เพื่อนของเขา ซึ่งคิดดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี และสามารถจ่ายคืนได้ภายใน 6 เดือน”

11 จำนวนเงินกู้ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวัน
การคำนวณดอกเบี้ย สูตรในการคำนวณ คือ จำนวนเงินกู้ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวัน 365

12 การคำนวณดอกเบี้ย = 58,400.00 บาท 4,000 x 8% x 180 365
4,000 บาท คือ จำนวนเงินกู้ 8% คือ อัตราดอกเบี้ยต่อปี 180 คือ จำนวนวันใน 6 เดือน (30วัน/เดือน x 6 เดือน) = 58, บาท ตอบ บาท (จากเดิม 1 ปี =320บาท)

13 กิจกรรมการคำนวณดอกเบี้ย
1. เชาว์ต้องการซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ แต่เขาต้องการเงินอีก 10,000 บาท เขาจึงกู้เงินจากธนาคารในอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี จ่ายคืนภายใน 2 ปี เขาจะต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยเท่าใด ใช้สูตร เงินต้น x ดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวันในหนึ่งปี จำนวนวันในหนึ่งปี 10,000 x 5% x 365 365 = 182, บาท = 500 x 2 ปี = 1,000 บาท + 10,000 รวมเป็นเงิน 11,000 บาท

14 กิจกรรมการคำนวณดอกเบี้ยทบต้น
กรณีของโต้ง (สมาร์ทโฟน) “ถ้าหากโต้งไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้หลังจากหนึ่งปีผ่านไปแล้ว ดอกเบี้ยจะเป็นเท่าไร?”

15 การคำนวณดอกเบี้ยทบต้น
จำนวนใหม่ x ดอกเบี้ยต่อเดือน = จำนวนเงินกู้ใหม่ 1 ปี = 4,000 บาท บาท จำนวนเงินกู้ใหม่หลังจาก 1 ปี = 4,320 บาท โดย 4,000 บาท คือ จำนวนเงินกู้เดิม 320 บาท คือ อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี 15 % คือ ดอกเบี้ยทบต้นในปีที่ สอง หรือดอกเบี้ยทบต้น 1.25 % ต่อเดือน(15% หาร 12 เดือน)

16

17

18

19 กิจกรรม RCA (สะท้อน – เชื่อมโยง – ปรับใช้)
1.ข้อดีของการกู้เงินคืออะไร 2.ข้อเสียของการกู้เงินคืออะไร เชื่อมโยง 1.คุณเคยกู้เงินนอกระบบไหม 2.คุณเคยเห็นการกู้เงินนอกระบบไหม ปรับใช้ 1.คุณจะกู้เงินแบบไหนดี 2.จากสถาบันการเงินไหน

20 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ด) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google