งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

泰国姑娘水晶晶 杨洋 金彪词 颂 今曲 李 盼唱 颂 今策划 毛 翰制作 สาวเมืองไทยสวยจริงๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "泰国姑娘水晶晶 杨洋 金彪词 颂 今曲 李 盼唱 颂 今策划 毛 翰制作 สาวเมืองไทยสวยจริงๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 泰国姑娘水晶晶 杨洋 金彪词 颂 今曲 李 盼唱 颂 今策划 毛 翰制作 สาวเมืองไทยสวยจริงๆ

3 哟荷荷荷吔 泰国姑娘水晶晶

4 1 哟荷荷荷吔 泰国姑娘水晶晶 水晶晶

5 泰国的姑娘水晶晶吔,吔咿吔,水晶晶

6 黑黑的眼睛会说话吔 吔咿吔,会说话

7 翘翘的嘴唇微微笑吔 唱起歌儿羞答答

8 泰国的姑娘水晶晶吔 人人见了吔人人夸

9 眼睛会说话吔 唱歌羞答答吔

10 泰国的姑娘水晶晶吔 人人见了吔人人夸

11 泰国的姑娘吔, 水晶晶吔水晶晶

12 人人见了吔 人人夸吔人人夸

13 吔吔吔吔吔吔 吔咿,人人夸

14

15 水晶晶

16 泰国的姑娘水晶晶吔,吔咿吔,水晶晶

17 长长的睫毛眨呀眨吔 吔咿吔,眨呀眨

18 俏丽的模样蝴蝶妆吔 跳起舞来热辣辣

19 泰国的姑娘水晶晶吔,跳起舞来热辣辣

20 睫毛眨呀眨吔 跳舞热辣辣吔

21 泰国的姑娘水晶晶吔 都想把她吔娶回家

22 泰国的姑娘吔,水晶晶吔水晶晶

23 都想把她吔,娶回家吔娶回家

24 吔吔吔吔吔吔 吔咿,娶回家

25 哟荷荷荷吔,泰国姑娘水晶晶

26 1 哟荷荷荷吔 泰国姑娘水晶晶 水晶晶

27 泰国的姑娘水晶晶吔,吔咿吔,水晶晶

28 黑黑的眼睛会说话吔 吔咿吔,会说话

29 翘翘的嘴唇微微笑吔 唱起歌儿羞答答

30 泰国的姑娘水晶晶吔 人人见了吔人人夸

31 眼睛会说话吔 唱歌羞答答吔

32 泰国的姑娘水晶晶吔 人人见了吔人人夸

33 眼睛会说话吔 唱歌羞答答吔

34 泰国的姑娘水晶晶吔 人人见了吔人人夸

35 人人夸

36 泰国姑娘水晶晶 杨洋 金彪词 颂 今曲 李 盼唱 颂 今策划 毛 翰制作 สาวเมืองไทยสวยจริงๆ


ดาวน์โหลด ppt 泰国姑娘水晶晶 杨洋 金彪词 颂 今曲 李 盼唱 颂 今策划 毛 翰制作 สาวเมืองไทยสวยจริงๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google