งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มโรงเรียน ดงขุย ความสามารถด้านภาษา โรงเรียนจำนวนนักเรียนคะแนนเฉลี่ยร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มโรงเรียน ดงขุย ความสามารถด้านภาษา โรงเรียนจำนวนนักเรียนคะแนนเฉลี่ยร้อยละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มโรงเรียน ดงขุย ความสามารถด้านภาษา โรงเรียนจำนวนนักเรียนคะแนนเฉลี่ยร้อยละ โรงเรียนบ้านดงขุย 3248.02 โรงเรียนบ้านหนองระมาน 669.44 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 447.5 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1555.33 โรงเรียนบ้านวังรวก 662.78 โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 1844.26 โรงเรียนบ้านเนินสว่าง 732.38 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1073.33 โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 1047 โรงเรียนบ้านหนองกลอย 644.44 โรงเรียนบ้าน กม.28 1838.52 โรงเรียนบ้านเขาสัก 741.9 โรงเรียนบ้านกล้วย 847.08 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 3348.59 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1036.67

3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มโรงเรียน ดงขุย ความสามารถด้านภาษา

4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มโรงเรียน ดงขุย ความสามารถด้านคำนวณ โรงเรียนจำนวนนักเรียนคะแนนเฉลี่ยร้อยละ โรงเรียนบ้านดงขุย 3229.06 โรงเรียนบ้านหนองระมาน 659.44 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 435 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1538.89 โรงเรียนบ้านวังรวก 636.11 โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 1826.48 โรงเรียนบ้านเนินสว่าง 720 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1079.33 โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 1027 โรงเรียนบ้านหนองกลอย 626.67 โรงเรียนบ้าน กม.28 1824.26 โรงเรียนบ้านเขาสัก 737.62 โรงเรียนบ้านกล้วย 827.08 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 3328.99 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1024

5 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มโรงเรียน ดงขุย ความสามารถด้านคำนวณ

6 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มโรงเรียน ดงขุย ความสามารถด้านเหตุผล โรงเรียนจำนวนนักเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ โรงเรียนบ้านดงขุย 32 41.98 โรงเรียนบ้านหนองระมาน 6 66.11 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 4 64.17 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 15 51.56 โรงเรียนบ้านวังรวก 6 50.56 โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 18 34.26 โรงเรียนบ้านเนินสว่าง 7 30.95 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 10 68.33 โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 10 47 โรงเรียนบ้านหนองกลอย 6 32.78 โรงเรียนบ้าน กม.28 18 37.22 โรงเรียนบ้านเขาสัก 7 40 โรงเรียนบ้านกล้วย 8 40.83 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 33 44.24 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 10 30.67

7 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มโรงเรียน ดงขุย ความสามารถด้านเหตุผล

8


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มโรงเรียน ดงขุย ความสามารถด้านภาษา โรงเรียนจำนวนนักเรียนคะแนนเฉลี่ยร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google