งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

z-1= จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฏี z=a+bi z=a-bi z+z = a+bi+a-bi =2a

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "z-1= จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฏี z=a+bi z=a-bi z+z = a+bi+a-bi =2a"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 z-1= จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฏี z=a+bi z=a-bi z+z = a+bi+a-bi =2a
=2Re(z) 2เท่าส่วนจริงของz z(z)=a2+b2 z = z a+bi = a+bi การผกผัน(อินเวอร์) ผกผัน =(– ส่วนกลับ) z-1= บาซ้ำ=Noบา บาค่าคงตัว=ค่าคงตัว

2 ส่วนจินตภาพของ เท่ากับข้อใด
ส่วนจินตภาพของ เท่ากับข้อใด เปลี่ยนเป็น z กระจายยกกำลังได้ + 0 จำนวนจริง + จินตภาพ

3 ให้ ตัวผกผันการบวก z-1 เท่ากับข้อใด
ใส่บาทุกจำนวนได้ 4-i i i -4-i iz + 6+4z = 5 iz-4z = -1 Z(i-4) = -1 i-4 =

4 กำหนดให้ z1และ z2 เป็นจำนวนเชิงซ้อนซึ่ง และ ค่าของ เท่ากับเท่าใด
ค่าของ เท่ากับเท่าใด 3-4i 3+4i 32 9 - 6 6

5 จำนวนเชิงซ้อน

6 จำนวนเชิงซ้อน

7 จำนวนเชิงซ้อน

8 จำนวนเชิงซ้อน

9 จำนวนเชิงซ้อน


ดาวน์โหลด ppt z-1= จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฏี z=a+bi z=a-bi z+z = a+bi+a-bi =2a

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google