งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ความสัมพันธ์ เศษส่วนกับทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ความสัมพันธ์ เศษส่วนกับทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ความสัมพันธ์ เศษส่วนกับทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม และเขียนทศนิยมซ้ำศูนย์ ให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้

3 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ทบทวน ทศนิยม 3=3.0 2.4=2.40 0.2614614 = 0.2614... ….

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล เศษส่วน 5 =,, 5 1 7 9 18 11 3 2 5

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 0.1 = 0.01 = 0.23 = ทศนิยมกับเศษส่วน 1 10 1 100 23 100

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 0.7 = 0.03 = 0.39 = 7 10 3 100 39 100 ทศนิยมกับเศษส่วน

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล = = 2 5 × × 10 = = 0.4 4 1 = 2 5 4 1010 0.40. 20 5 × 10

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล = 2 ÷ 5 2 5. 00 0. 4 2020 = 0.4 2 5 2 5 2.0.

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 3.601 = 3601 1000 28 = 5 5. 6 0.62 = 62 100 11 2 = 5 5. 3 1

10 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล - 2.61 = 261 100 28 = 5 5. 6 - 0.62 = 62 100 17 4 = 4 - - - - - -. 25 12

11 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล = 2 ÷ 3 2 3. 00 0.6 1818 = 0.6 20 6 18. 2 3 2 3 6…

12 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล = 2 ÷ 3 2 3. 00 0. 6 1818 = 0.6 20 6 1 8. - - - - 2 3 2 3

13 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล แบบฝึกหัด 1.7 หน้า 76,77 ข้อ 1 ถึงข้อ 4


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ความสัมพันธ์ เศษส่วนกับทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google