งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา
มกราคม 2550

2 จำนวนและอัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา 10 อันดับ จังหวัดสิงห์บุรี (ปี2549)

3 โรคไข้เลือดออก

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ระดับประเทศ/ภาค
(10 ธ.ค.-16 ธ.ค. 2549) อัตราต่อแสน อัตราป่วยตาย ร้อยละ (0.14%) (0.07%) (0.17%) (0.15%) (0.12%)

5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 19 เขต ปี 2549 (ข้อมูล สัปดาห์ที่ 50 ณ. 10 ธ.ค.-16 ธ.ค. 49)
อัตรา/แสน ประเทศ 66.03/แสน 0.14 % เขต

6 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2549 ในจังหวัดเขต 5
อัตรา/แสน จังหวัด

7 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
จังหวัดสิงห์บุรี

8 แนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออกปี 2549 เปรียบเทียบ กับค่ามัธยฐาน (ปี 2544-2548),2549
จำนวนราย

9 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2548-2549 จำแนกกลุ่มอายุ จ.สิงห์บุรี
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี จำแนกกลุ่มอายุ จ.สิงห์บุรี อัตรา/ แสน กลุ่มอายุ

10 หญิง: ชาย = 1: 2.00

11 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2548-2549 แยกรายอำเภอ จังหวัดสิงห์บุรี
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี แยกรายอำเภอ จังหวัดสิงห์บุรี อัตราต่อแสน อำเภอ

12 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายตำบล จ.สิงห์บุรี
ºéÒ¹¨èÒ â¾·ÐàÅ ¤Í·ÃÒ ˹ͧ¡ÃзØèÁ ÊÃÐᨧ äÁé´Ñ´ àªÔ§¡ÅÑ´ ÊÔ§Ëì ⾪¹ä¡è ·èÒ¢éÒÁ ¨Ñ¡ÃÊÕËì µé¹â¾¸Ôì ÁèǧËÁÙè â¾Êѧ⦠ºéÒ¹á»é§ ¾ÃËÁºØÃÕ ºÒ§¹éÓàªÕèÂÇ âçªéÒ§ ¾Ô¡Øŷͧ ¾ÃЧÒÁ ¶Í¹ÊÁÍ â¾¸Ôì»ÃШѡÉì ºéÒ¹ËÁéÍ ºÒ§ÃШѹ ºÒ§ÁÑ­ áÁèÅÒ ·ÑºÂÒ ¾Ñ¡·Ñ¹ ¹éÓµÒÅ ËéǪѹ §ÔéÇÃÒ ËÑÇä¼è ·Í§à͹ ªÕ¹éÓÃéÒ »ÃÐÈØ¡ ÍÔ¹·ÃìºØÃÕ ·èÒ§ÒÁ ⾸ÔìªÑ ºÒ§¾Ø·ÃÒ ºÒ§¡Ãк×Í ÇÔËÒâÒÇ ËÑÇ»èÒ â¾¡ÃÇÁ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายตำบล จ.สิงห์บุรี ปี 2549 อัตรา> 121 ต่อแสน อัตรา ต่อแสน อัตรา ต่อแสน อัตรา ต่อแสน อัตรา ต่อแสน

13 สรุปพื้นที่การเกิดโรคไข้เลือดออก
ใน หมู่บ้าน-ชุมชน ของจังหวัดสิงห์บุรี (102 ราย) ร้อยละ อำเภอ

14 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดสิงห์บุรี
แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดสิงห์บุรี 79/แสน (173ราย) จำนวน(ราย) ผ่านเป้า 79/แสน ไม่ผ่านลด 20 % Median

15 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี2549 อ.เมือง(19ราย)
แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี2549 อ.เมือง(19ราย) จำนวน(ราย) 44ราย ผ่านเป้า 79/แสน ผ่านลด 20 % Median

16 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(สะสม)ปี2549 อ.บางระจัน (22ราย)
แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(สะสม)ปี อ.บางระจัน (22ราย) จำนวน(ราย) 28ราย ผ่านเป้า 79/แสน ไม่ผ่านลด 20 % Median

17 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(สะสม)ปี2547 อ.พรหมบุรี( 4 ราย)
แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(สะสม)ปี2547 อ.พรหมบุรี( 4 ราย) จำนวน(ราย) 20 ราย ผ่านเป้า 79/แสน ผ่านลด 20 % Median

18 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(สะสม)ปี2549 อ.อินทร์บุรี (35 ราย)
แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(สะสม)ปี2549 อ.อินทร์บุรี (35 ราย) จำนวน(ราย) 47 ราย ผ่านเป้า 79/แสน ผ่านลด 20 % Median

19 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(สะสม)ปี2549 อ.ท่าช้าง ( 7 ราย)
แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(สะสม)ปี อ.ท่าช้าง ( 7 ราย) จำนวน(ราย) 12ราย ผ่านเป้า 79/แสน ไม่ผ่านลด 20 % Median

20 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(สะสม)ปี2549 อ
แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(สะสม)ปี2549 อ.ค่ายบางระจัน (15 ราย) จำนวน(ราย) 22 ราย ผ่านเป้า 79/แสน ไม่ผ่านลด 20 % Median

21 สถานการณ์โรค ไข้หวัดนก

22 1.พื้นที่มีรายงานสัตว์ป่วยตาย 68 จังหวัด 1,363 ตำบล
ไข้หวัดนกในสัตว์ (1 มค.-21 ธ.ค.2549) 1.พื้นที่มีรายงานสัตว์ป่วยตาย 68 จังหวัด 1,363 ตำบล 2.พื้นที่ที่ผลLab ให้ ผลลบ 65 จังหวัด 1,253 ตำบล 3.พื้นที่ที่ระหว่างรอผลLab 40 จังหวัด 110 ตำบล 4.พื้นที่ติดเชื้อเฝ้าระวังครบ 21 วัน มี - จังหวัด - ตำบล-

23 H5N1 ทั่วโลก ( พ.ศ.46-29 พ.ย.2549) 1 ม.ค.49-29พ.ย.49 (111/76ราย)
ไข้หวัดนกในคน H5N1 ทั่วโลก ( พ.ศ พ.ย.2549) 1 ม.ค.49-29พ.ย.49 (111/76ราย) ตุรกี : / 4 ราย อินโดนิเซีย : 55/ 45 ราย จีน : /8 ราย อิรัก: / 2 ราย อาเซอร์ไบจาน: 8/ 5 ราย กัมพูชา : 2/2 ราย อียิปต์ : / 7 ราย จิบูตี : / ราย ไทย : /3 ราย ( พ.ศ พ.ย 2549) 258/154 ราย

24 1. พบผู้มีอาการอยู่ในข่ายรายงาน 5,564 ราย จาก 72 จังหวัด
ไข้หวัดนกในคน ประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-21 ธ.ค.49 1. พบผู้มีอาการอยู่ในข่ายรายงาน 5,564 ราย จาก 72 จังหวัด 2. ผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนก 3 ราย เสียชีวิต 3 ราย(จ.พิจิตร,อุทัย,หนองบัวฯ) 3. ผู้ป่วยน่าจะเป็น - ราย เสียชีวิต - ราย

25 โรคที่ต้องสอบสวนในปี 2549 ดังนี้ 1.โรคเลปโตสไปโรซีส 17 ราย ตาย 1 ราย
2.โรคหัด 12 ราย 3.ไข้กาฬหลังแอ่น 1 ราย 4.โรค มือ เท้า ปาก 27 ราย

26 -พบผู้มีอาการอยู่ในข่ายรายงาน 14 ราย จาก 4 อำเภอ และ 2 จังหวัด ดังนี้
ไข้หวัดนกในคน จังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.49 -พบผู้มีอาการอยู่ในข่ายรายงาน 14 ราย จาก 4 อำเภอ และ 2 จังหวัด ดังนี้ -อ.เมือง จำนวน 1 ราย -อ.บางระจัน จำนวน 1 ราย -อ. พรหมบุรี จำนวน 1ราย -อ. อินทร์บุรี จำนวน 9 ราย (ที่มารักษาที่สิงห์บุรี 2 รายคือ จ.อ่างทอง/ลพบุรี 2 ราย)

27 สธ.เน้นเฝ้าระวัง,ควบคุมไข้หวัดนก อย่างเข้มแข็ง
-เร่งรัดในการเฝ้าระวัง -ป้องกัน ควบคุมโรคอย่างเข้มแข็ง -เตรียมรับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ -Mr.ไข้หวัดนก+ SRRT พร้อม

28 *โรคทางเดินอาหารและน้ำ *ไข้หวัดนก/ไข้เลือดออก
เดือน ก.พ.2550 *โรคทางเดินอาหารและน้ำ *โรคทางเดินหายใจ *ไข้หวัดนก/ไข้เลือดออก

29 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
สวัสดี...ปี ๒๕๕0 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google