งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางที่ 1 ด้านวินัยในห้องเรียน ข้อคำถาม ทำ ประ จำ ทำ บางค รั้ง ไม่ เคย ทำ %% 1 นักเรียนพูดคุยกับเพื่อนใน ขณะที่ครูกำลังสอน 52.3618.6628.98 2 นักเรียนส่งงานตรงตามเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางที่ 1 ด้านวินัยในห้องเรียน ข้อคำถาม ทำ ประ จำ ทำ บางค รั้ง ไม่ เคย ทำ %% 1 นักเรียนพูดคุยกับเพื่อนใน ขณะที่ครูกำลังสอน 52.3618.6628.98 2 นักเรียนส่งงานตรงตามเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ตารางที่ 1 ด้านวินัยในห้องเรียน ข้อคำถาม ทำ ประ จำ ทำ บางค รั้ง ไม่ เคย ทำ %% 1 นักเรียนพูดคุยกับเพื่อนใน ขณะที่ครูกำลังสอน 52.3618.6628.98 2 นักเรียนส่งงานตรงตามเวลา ที่ครูกำหนด 36.5742.8220.61 3 นักเรียนลอกการบ้านเพื่อน 55.7236.787.50 4 เมื่อใดที่รู้สึกไม่เข้าใจ นักเรียนจะถามครู 42.5737.2420.19

5 ตารางที่ 2 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทางการเรียน ข้อคำถาม ทำ ประ จำ ทำ บางครั้ ง ไม่เคย ทำ %% 5 นักเรียนอยากประสบความสำเร็จ ในการเรียน 88.6 7 10.141.19 6 นักเรียนทุ่มเทอย่างหนักเพื่อให้ได้ คะแนนดี 74.5 2 10.4415.04 7 ถ้าผลการเรียนไม่ดี นักเรียนใช้ ความพยายามมากยิ่งขึ้น 52.8 1 23.3623.83 8 นักเรียนพยายามหาความรู้เพิ่มเติม จากเอกสารหรือห้องสมุด หรือ Internet ตามคำแนะนำของครู 36.5 7 44.8318.60

6

7


ดาวน์โหลด ppt ตารางที่ 1 ด้านวินัยในห้องเรียน ข้อคำถาม ทำ ประ จำ ทำ บางค รั้ง ไม่ เคย ทำ %% 1 นักเรียนพูดคุยกับเพื่อนใน ขณะที่ครูกำลังสอน 52.3618.6628.98 2 นักเรียนส่งงานตรงตามเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google