งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ : CPS สหกรณ์การเกษตร - สกก. หนองแขมบางขุน เทียน จก. - สกก. บางขุนเทียน จก. - สกก. ภาษีเจริญ จก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ : CPS สหกรณ์การเกษตร - สกก. หนองแขมบางขุน เทียน จก. - สกก. บางขุนเทียน จก. - สกก. ภาษีเจริญ จก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ : CPS สหกรณ์การเกษตร - สกก. หนองแขมบางขุน เทียน จก. - สกก. บางขุนเทียน จก. - สกก. ภาษีเจริญ จก. - สกก. ตลิ่งชัน จก. - สกก. บางมดพัฒนา จก. - ส. ปลาสวยงามแห่ง สยาม จก. กลุ่มเกษตรกร - ทำสวนบางแค เหนือ - ทำสวนบางแวก - ทำสวนบางหว้า - เลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ

2 การส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจตามคำรับรองกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตัวชี้วัด ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีอัตรา การเพิ่มของธุรกิจ ปริมาณธุรกิจระหว่างเดือน กันยายน 2554 – กรกฎาคม 2555 263 แห่ง 53 %100 %54.75 % 140 แห่ง 144 แห่ง

3 ประเภท สหกรณ์ จำนวน สหกรณ์ จำนวน สหกรณ์ ที่เพิ่ม % จำนวนเงินที่เพิ่ม สหกรณ์ การเกษตร 5 2 4 0. 0 044,157.64 สหกรณ์ประมง 1 - - - สหกรณ์ร้านค้า 17 10 5 8. 8 2 26,148,638.99 สหกรณ์บริการ 69 26 3 7. 6 8 1,207,908,6 19.47 สหกรณ์ออม ทรัพย์ 162 100 6 1. 7 3 31,852,665, 002.27 สหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยน 9 6 6 6. 6 7 532,321,813.1 6 รวม 263 144 5 4. 7 5 33,619,088, 231.53 ปริมาณธุรกิจเพิ่ม แยกตามประเภทสหกรณ์ ข้อมูล ระหว่างเดือน กันยายน 2554 – มิถุนายน 2555

4 สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร (3 B) แผนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ 577,832 ราย ผลการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ 597,759 ราย 577,832 597,759 หน่วย : ราย 100 % 103.45 % ข้อมูล 1 ต. ค. 54 – 30 ส. ค. 55


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ : CPS สหกรณ์การเกษตร - สกก. หนองแขมบางขุน เทียน จก. - สกก. บางขุนเทียน จก. - สกก. ภาษีเจริญ จก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google