งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของอินเตอร์เน็ต ความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตในไทย ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต มารยาทการใช้อินเตอร์เน็ต อยากใช้อินเตอร์เน็ตต้องมีอะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของอินเตอร์เน็ต ความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตในไทย ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต มารยาทการใช้อินเตอร์เน็ต อยากใช้อินเตอร์เน็ตต้องมีอะไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายของอินเตอร์เน็ต ความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตในไทย ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต มารยาทการใช้อินเตอร์เน็ต อยากใช้อินเตอร์เน็ตต้องมีอะไร

3 อินเตอร์เน็ต เป็นทั้งเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของเครือข่าย เพราะอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยเครือข่ายย่อยเป็นจำนวนมากต่อเชื่อม เข้าด้วยกันภายใต้ มาตรฐานเดียวกันจนเป็นสังคม เครือข่ายขนาดใหญ่ คอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ต ทุกเครื่องใช้มาตรฐาน TCP/IP เดียวกันหมด อินเตอร์เน็ต เป็นทั้งเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของเครือข่าย เพราะอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยเครือข่ายย่อยเป็นจำนวนมากต่อเชื่อม เข้าด้วยกันภายใต้ มาตรฐานเดียวกันจนเป็นสังคม เครือข่ายขนาดใหญ่ คอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ต ทุกเครื่องใช้มาตรฐาน TCP/IP เดียวกันหมด อินเตอร์เน็ต ( internet) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก บางครั้งเรียกสั้นๆ ว่า Net หรือ Information Superhighway หรือ Cyberspaces อินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต ( internet) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก บางครั้งเรียกสั้นๆ ว่า Net หรือ Information Superhighway หรือ Cyberspaces อินเตอร์เน็ต

4 อินเทอร์เน็ต เป็นโครงการของ Arpanet หน่วยงานที่สังกัด กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐ ก่อตั้งเมื่อประมาณ ปีค. ศ.1960( พ. ศ.2503) ค. ศ.1969( พ. ศ.2512) เปลี่ยนชื่อจาก ARPA เป็น DARPA ทดลองเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์คนละชนิดจาก 4 แห่งเข้าหากันเป็นครั้งแรก คือ 1. มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย 2. มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย 3. สถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด 4. มหาวิทยาลัยยูทาห์

5 ค. ศ.1975( พ. ศ.2518) เปลี่ยนจากเครือข่ายทดลอง เป็นเครือข่ายที่ใช้งานจริง โอนหน้าที่ให้หน่วยการสื่อสารของกองทัพสหรัฐ ปัจจุบันคือ Defense Information Systems Agency ISOC ( Internet Society ) ดูแลวัตถุประสงค์หลัก IAB ( Internet Architecture Board ) พิจารณามาตรฐานใหม่ใน Internet IETF( Internet Engineering Task Force ) พัฒนามาตรฐานใช้กับ Internet กลับเมนู

6 ค. ศ. 1983 ( พ. ศ. 2526) DARPA นำ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) มาใช้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบ ทำให้เป็นมาตรฐานและสื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง ค. ศ. 1986 ( พ. ศ.2529) มีการกำหนดชื่อโดเมน ( Domain Name System ) เพื่อสร้างฐานข้อมูลแบบกระจาย ISP(Internet Service Provider) จัดทำฐานข้อมูลของตนเอง จึงไม่จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ เหมือนแต่ก่อน

7 -DARPA ดูแลระบบ internet ถึง ค. ศ.1980( พ. ศ.2533) - ปัจจุบัน มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( National Science Foundation - NSF ) เข้ามาดูแลแทนร่วม กับอีกหลายหน่วยงาน มาตรฐานเดิมที่เป็นพื้นฐานของระบบ เช่น TCP/IP หรือ Domain name ก็จะต้องยึด ตามนั้นต่อไป เพราะ Internet เป็นระบบ กระจายฐานข้อมูล การจะเปลี่ยนแปลงระบบพื้นฐาน จึงไม่ใช่เรื่องง่าย

8  การเชื่อมต่อ On-line ได้สำเร็จครั้งแรก ใน เดือน ธันวาคม 2535  จุดกำเนิดจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่าง มหาวิทยาลัย หรือที่เรียกว่า " แคมปัสเน็ตเวอร์ก " ( Campus Network ) โโดยการสนับสนุนจาก ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติหรือ NECTEC  ไทยเริ่มติดต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยใช้ E-mail ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2530  ก การเชื่อมอินเทอร์เน็ตสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคม ปี พ. ศ. 2535 " มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ " เป็นแห่งแรก การเชื่อมต่อ ยังไม่เป็นแบบ On-line กลับ เมนู กลับ เมนู

9 กลับ เมนู

10 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมอยู่ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2. หากต้องการใช้บริการอินเตอร์เน็ตจากที่ บ้าน โดยการต่อคอมพิวเตอร์ ที่บ้านให้เข้าสู่ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ต้องมี Modem 3. หากใช้บริการอินเตอร์เน็ตจากที่ทำงาน หน่วยงาน สำหรับหน่วยงาน ใหญ่ ๆ มักจะมีการต่อเชื่อมเข้ากับระบบ อินเตอร์เน็ตด้วยการใช้ สายเช่า ซึ่งมีความเร็วในการส่งสัญญาณ สูงแทนโมเด็ม 4. Internet Account ต้องเปิดบัญชี อินเทอร์เน็ต เหมือนกับต้องจดทะเบียนมีชื่อและที่อยู่ บนอินเตอร์เน็ต โปรแกรมที่ช่วยให้เข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น Pine, Eudora, Netscape Mail, Internet Explorer

11 1. การใช้อักษรพิมพ์ตัวใหญ่หมดทุกตัวใน การเขียนจดหมาย จะเป็นเสมือนการตะโกน ดังนั้นควร เลือกใช้ตัวอักษร ให้เหมาะสม 2. ไม่ควรใช้อารมณ์ในการตอบโต้ และควร รักษามารยาท โดยใช้คำที่สุภาพ 3. ไม่มีความลับใด ๆ บน Internet ให้นึก เสมอว่าข้อความของเราจะมีคนอ่านมากมาย เมื่อเขียนไปแล้วไม่สามารถลบล้างได้ กลับเมนู

12


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของอินเตอร์เน็ต ความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตในไทย ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต มารยาทการใช้อินเตอร์เน็ต อยากใช้อินเตอร์เน็ตต้องมีอะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google