งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8 กล้องถ่ายรูป (Camera)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8 กล้องถ่ายรูป (Camera)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8 กล้องถ่ายรูป (Camera)
8.1 ชนิดของกล้องถ่ายรูป 8.1.1 กล้องบอกซ์ (The box camera)

2 8.1.1 กล้องบอกซ์ (The box camera)

3 8.1.2 กล้องฟิล์มตลับ(Instant Loacd Camera)

4 8.1.3 กล้องพับ(The Folding Camera)

5

6 8.1.4 กล้องรีเฟล็กส์(The Reflex Camera)
กล้องรีเฟล็กส์เลนส์คู่(twin lens reflex camera, TLR) กล้องรีเฟล็กส์เลนส์เดี่ยว(single lans reflex camera, SLR)

7 กล้องรีเฟล็กส์เลนส์คู่(twin lens reflex camera, TLR)

8 โครงสร้างของกล้อง TLR

9 กล้องรีเฟล็กส์เลนส์เดี่ยว(single lans reflex camera, SLR)

10 กล้อง SLR ที่ใช้กับฟิล์ม 35 มม.

11 8.1.5 กล้องรูเข็ม (The pinhole Camera)

12 Disc camera

13 Instant-picture camera

14 กล้องชนิดอื่นๆ 35 mm Non-reflex - Snapshot camera -Rangefinder camera

15 Special camera Panoramic camera Underwater camera Stereographic camera Aerial camera Electronic camera

16 Focusing screen

17 เครื่องวัดแสง(Light Metering)

18 การแสดงผล(Metering display)


ดาวน์โหลด ppt 8 กล้องถ่ายรูป (Camera)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google