งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นาย ศิริชัย แซ่หว่อง นาย เอกพล หิรัณย เอกภาพ กลุ่มที่ 3 ส่วนประมวลผลสัญญาณ ดิจิตอลเบสแบนด์ด้วยชิป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นาย ศิริชัย แซ่หว่อง นาย เอกพล หิรัณย เอกภาพ กลุ่มที่ 3 ส่วนประมวลผลสัญญาณ ดิจิตอลเบสแบนด์ด้วยชิป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นาย ศิริชัย แซ่หว่อง นาย เอกพล หิรัณย เอกภาพ กลุ่มที่ 3 ส่วนประมวลผลสัญญาณ ดิจิตอลเบสแบนด์ด้วยชิป FPGA SCORPion Research Group EE Department, Kasetsart University, Thailand 3G Research Project Meeting August 29, 2003 NECTEC

2 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization หัวข้อนำเสนอ  สถานะของการพัฒนาฟังก์ชันบล็อกต่างๆ  แผนภาพรวม  สรุปและแผนงานต่อไปในอนาคต

3 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization สถานะของการพัฒนาฟังก์ชันบล็อก ต่างๆ ฟังก์ชันบล็อกสถานะ CRC, CRC check ทำเสร็จแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องเทียบ กับ RadioLab3G Concate ทำเสร็จแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องเอง Segment ทำเสร็จแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องเอง Convolutional encoder ทำเสร็จแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องเทียบ กับ RadioLab3G Viterbi decoder กำลังจะแปลงจากชิป Apex ไปบนชิป Stratix Turbo encoder ทำเสร็จแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องเทียบ กับ RadioLab3G Turbo decoder อยู่ระหว่างการพัฒนา ประมาณ 90%

4 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization สถานะของการพัฒนาฟังก์ชันบล็อก ต่างๆ ( ต่อ 1) ฟังก์ชันบล็อกสถานะ Rate matching DL ทำเสร็จแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องเทียบ กับ RadioLab3G Rate de- matching UL ทำเสร็จแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องเทียบ กับ ADS2002 1 st DTX, 2 nd DTX ทำเสร็จแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องเอง 1 st Interleave ทำเสร็จแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องเทียบ กับ RadioLab3G 1 st De- interleave ทำเสร็จแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องเทียบ กับ RadioLab3G 2 nd Interleave ทำเสร็จแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องเทียบ กับ RadioLab3G 2 nd De- interleave ทำเสร็จแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องเทียบ กับ RadioLab3G

5 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization สถานะของการพัฒนาฟังก์ชันบล็อก ต่างๆ ( ต่อ 2) ฟังก์ชันบล็อกสถานะ Radio frame size de- equalisation ทำเสร็จแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องเทียบ กับ 3GPP TS 25.212 Physical ch. map ทำเสร็จแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องเทียบ กับ 3GPP TS 25.212 Physical ch. de-map ยังทำไม่เสร็จ Slot format (DPCH) ทำเสร็จแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องเทียบ กับ 3GPP TS 25.211 Slot format (P-S CCPCH) ทำเสร็จแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องเทียบ กับ 3GPP TS 25.211 Slot format (CPICH) ทำเสร็จแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องเทียบ กับ 3GPP TS 25.211 P-S SCH ทำเสร็จแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องเทียบ กับ RadioLab3G

6 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization สถานะของการพัฒนาฟังก์ชันบล็อก ต่างๆ ( ต่อ 3) ฟังก์ชันบล็อกสถานะ AICH, PICH ทำเสร็จแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องเทียบ กับ 3GPP TS 25.211 PDSCH ยังทำไม่เสร็จ ( คาดว่าจะตัดทิ้ง ) Spread OVSF ทำเสร็จแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องเทียบ กับ 3GPP TS 25.213 Scrambling code ทำเสร็จแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องเทียบ กับ RadioLab3G Gain ทำเสร็จแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องเอง Slot-Part Accumulate ทำเสร็จแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องเอง RRC filter ทำเสร็จแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องเทียบ กับ RadioLab3G

7 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization แผนภาพรวม Transport Channel Processing (Tx) CRC TrbCc/ CdbSg ChCdRM1 st DTX 1 st Intl Transport Channel Processing Controller (Tx) Physical Channel Processing Controller (Tx) 2 nd DTX zProcessing Dedicated downlink physical channel Processing (DPCH, Slot) zCCPCH, PDSCH) Common downlink physical channel Processing (P/S- CCPCH, PDSCH) CPICH, P/S-SCH Controller AICH, PICH Controller 2 nd Intl PhyCH Map Slot format Spread OVSF ScramblingGain RRC filter ADC Processer Unit Power Control Indicator Control Resource management Power Control (Control Channel gain) Transport Channel Processing Controller (Rx) Transport Channel Processing (Rx) CRC TrbSg/ CdbCc ChDecd Rf_DeEq 1 st Deintl Rf_Cc RM Physical Channel Processing Controller (Rx) Dedicated downlink physical channel Processing (DPCH, Radio frame) Slot_Acc Dedicated uplink physical channel Processing (DPCH, Radio frame) 2 nd Deintl PhyCH Demap Preprocessing L2 : MAC L3 : RRC L2 : MAC RRC filter DAC Common downlink physical channel Processing (P/S-CCPCH, PDSCH Radio frame) Connect to PC via USB or PCI Uplink Processing Downlink Processing Basestation Module Power Control Send TPC to Mobile) (PRACH,PCPCH Radio frame) Interface controller TFCI SIR Estimator part_Acc งานที่ทำเสร็จแล้ว ระหว่างการแปลงไปบนชิป Stratix

8 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization สรุปและแผนงานต่อไปในอนาคต o สรุป o ฟังก์ชันบล็อกที่ทำเสร็จแล้ว ประมาณเป็น 85% ของ ฟังก์ชันบล็อกทั้งหมด o ฟังก์ชันบล็อกหลักที่ยังทำไม่เสร็จ คือ Turbo decoder o แผนงานต่อไปในอนาคต o ฟังก์ชันบล็อกที่เหลืออยู่ oTransport ch. processing controller TX, RX oPhysical ch. processing controller TX, RX


ดาวน์โหลด ppt Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นาย ศิริชัย แซ่หว่อง นาย เอกพล หิรัณย เอกภาพ กลุ่มที่ 3 ส่วนประมวลผลสัญญาณ ดิจิตอลเบสแบนด์ด้วยชิป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google