งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Introduction to Number System วรวิทย์ พูลสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Introduction to Number System วรวิทย์ พูลสวัสดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Introduction to Number System วรวิทย์ พูลสวัสดิ์

2 2

3 ค่าที่สัมพันธ์กันระหว่างเลขฐานต่างๆ 3

4 4

5 การแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบ 5

6 6

7 7

8 8

9 วิธีแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสองโดยใช้วิธี เทียบค่าน้ำหนักของบิต  ต้องการเปลี่ยนค่า 221 10 เป็นเลขฐาน 2  นำค่าน้ำหนัก (Weight) โดยค่าน้ำหนักจะ เรียงกันดังนี้  1024 / 512 /128/256/128/64/32/16/8/4/2/1  ค่าน้ำหนักแรกเลือกค่าน้ำหนักที่มากที่สุดแต่ น้อยกว่าค่าที่ต้องการหา  เลือกค่าน้ำหนักตัวอื่นๆต่อไป เพื่อให้รวม แล้วได้ค่าที่ต้องการ 9

10 ตัวอย่างการแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสองโดยใช้ วิธีเทียบค่าน้ำหนักของบิต 10

11 Questions?


ดาวน์โหลด ppt 1 Introduction to Number System วรวิทย์ พูลสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google