งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ ผู้นำเสนอ ฝ่าย วันที่ การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 โครงการเชื่อมต่อศูนย์วิจัยกับ เครือข่ายนนทรีด้วย VPN Box.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ ผู้นำเสนอ ฝ่าย วันที่ การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 โครงการเชื่อมต่อศูนย์วิจัยกับ เครือข่ายนนทรีด้วย VPN Box."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการ ผู้นำเสนอ ฝ่าย วันที่ การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 โครงการเชื่อมต่อศูนย์วิจัยกับ เครือข่ายนนทรีด้วย VPN Box นายวีระยุทธ คุณรัตนสิริ เครือข่ายสื่อสารและบริการ วิทยาเขต 30 พฤษภาคม 2550

2 หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ โครงการเชื่อมต่อศูนย์วิจัยกับเครือข่ายนนทรีด้วย VPN box นายวีระยุทธ คุณรัตนสิริ นายสุรชัย จิตพินิจยล นายกษม โคตรอาษา

3 ระยะของโครงการ โครงการเชื่อมต่อศูนย์วิจัยกับเครือข่ายนนทรีด้วย VPN box

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของสถานี วิจัยกับเครือข่ายนนทรี 2. เพื่อรองรับการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ และแอพพิเคชั่นอื่นๆ 3. ลดความคับคั่งของข้อมูลอันเกิดจาก การใช้ VPN client จำนวนมาก 3. ลดความคับคั่งของข้อมูลอันเกิดจาก การใช้ VPN client จำนวนมาก โครงการเชื่อมต่อศูนย์วิจัยกับเครือข่ายนนทรีด้วย VPN box

5 กลุ่มเป้าหมาย โครงการเชื่อมต่อศูนย์วิจัยกับเครือข่ายนนทรีด้วย VPN box 1. บุคลากรภายในสถานี วิจัยต่างๆ

6 แผน / ผลการดำเนินงานตามไตรมาส โครงการเชื่อมต่อศูนย์วิจัยกับเครือข่ายนนทรีด้วย VPN box  ศึกษาข้อมูลพร้อมดำเนินการปรับแต่งค่า Configuration ของเครื่อง VPN-box  ติดตั้ง VPN-box ณ สถานีวิจัยดอยปุย

7 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โครงการเชื่อมต่อศูนย์วิจัยกับเครือข่ายนนทรีด้วย VPN box  ขนาดของเครื่อง VPN-Box ยังมีขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังชำรุดได้ง่ายในกรณีที่ระบบ ไฟฟ้ามีปัญหา  Bandwidth เพียง 256kbps ทำให้มีปัญหา กับระบบ ip-phone นอกจากนี้ ipstar มี ปัญหาเรื่องของ Delay ทำให้การใช้งานยังมี ขาดช่วง ในบางครั้ง  Bandwidth เพียง 256kbps ทำให้มีปัญหา กับระบบ ip-phone นอกจากนี้ ipstar มี ปัญหาเรื่องของ Delay ทำให้การใช้งานยังมี ขาดช่วง ในบางครั้ง


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ ผู้นำเสนอ ฝ่าย วันที่ การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 โครงการเชื่อมต่อศูนย์วิจัยกับ เครือข่ายนนทรีด้วย VPN Box.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google