งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ ๓ เล่มที่ ๘ แบบฝึกเพื่อพัฒนา ทักษะการคิดเลขเร็ว

3 ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๑ (98+32 )-40 =

4 ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๒ 288+(4 ×3) =

5 ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๓ (810÷9) +268 =

6 ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๔ 184÷(2 3-15) =

7 ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๕ (5×7) ÷5 =

8 ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๖ (200- 180)× 4 =

9 ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๗ 26×(49 ÷7) =

10 ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๘ (74+16)× (42-37) =

11 ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๙ (28+52)÷ (25-23) =

12 ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๑๐ (6×2)- (56÷7) =

13 เฉล ย

14 ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๑ (98+32 )-40 =

15 ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๒ 288+(4 ×3) =

16 ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๓ (810÷9) +268 =

17 ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๔ 184÷(2 3-15) =

18 ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๕ (5×7) ÷5 =

19 ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๖ (200- 180)×4 =

20 ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๗ 26×(49 ÷7) =

21 ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๘ (74+16)× (42-37) =

22 ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๙ (28+52)÷( 25-23) =

23 ชุดที่ ๑๒ ข้อที่ ๑๐ (6×2)- (56÷7) =

24  


ดาวน์โหลด ppt www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google