งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ สพท. ชร. ๓ คณิตคิดสนุก ชุด หุ่นยนต์ตัวเลข ลำดับที่ ๒ สื่อประกอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ สพท. ชร. ๓ คณิตคิดสนุก ชุด หุ่นยนต์ตัวเลข ลำดับที่ ๒ สื่อประกอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ สพท. ชร. ๓ คณิตคิดสนุก ชุด หุ่นยนต์ตัวเลข ลำดับที่ ๒ สื่อประกอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

2 โดย... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ สพท. ชร. ๓ = (1) 32 (3) (4) (2) 47 28 15 + (5) 19 83 11 22 33 44 55 24 71 36 + + 78 95 = - = = = สไลด์ ที่ 1

3 โดย... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ สพท. ชร. ๓ (2) 17 = (1) 28 (3) (4) 56 39 28 + (5) 83 11 22 33 44 55 25 81 27 + + 36 92 = - = = = สไลด์ ที่ 2

4 โดย... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ สพท. ชร. ๓ (2) 44 = = (1) 39 (3) (4) 72 28 33 + (5) 91 11 22 33 44 55 17 89 19 + + 25 9 7 = - = = สไลด์ ที่ 3

5 โดย... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ สพท. ชร. ๓ = (1) 19 (3) (4) (2) 74 49 55 + (5) 25 91 11 22 33 44 55 19 93 17 + + 45 1 1 9 = - = = = สไลด์ ที่ 4

6 โดย... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ สพท. ชร. ๓ ทำได้ ไหมครับ


ดาวน์โหลด ppt โดย... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ สพท. ชร. ๓ คณิตคิดสนุก ชุด หุ่นยนต์ตัวเลข ลำดับที่ ๒ สื่อประกอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google