งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เดือนกรกฎาคม. 1. การเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด จำนวน 297 ครั้ง 2. การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เดือนกรกฎาคม. 1. การเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด จำนวน 297 ครั้ง 2. การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เดือนกรกฎาคม

2 1. การเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด จำนวน 297 ครั้ง 2. การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ “ หมอทาง ” บน เว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท ( หน่วยงานที่จัดส่งคลิปมายังกลุ่ม ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ) จำนวน 34 ครั้ง การดำเนินรายการวิทยุ “ หมอ ทาง ” ณ วันที่ 21 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2555 การดำเนินรายการวิทยุ “ หมอ ทาง ” ณ วันที่ 21 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2555

3 ผลการดำเนินการเผยแพร่ รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 1- 18 และสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัด ผลการดำเนินการเผยแพร่ รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 1- 18 และสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัด เดือน ผลดำเนินการ เผยแพร่รายการ วิทยุ มิ. ย. ๕๕ ก. ค. ๕๕ 235 ครั้ง 297 ครั้ง

4 ประมวลภาพการดำเนินรายการวิทยุ “ หมอทาง ” และการสำรวจความพึงพอใจและ ความต้องการของประชาชนที่มีต่อ รายการวิทยุหมอทางของกรมทาง หลวงชนบท ประมวลภาพการดำเนินรายการวิทยุ “ หมอทาง ” และการสำรวจความพึงพอใจและ ความต้องการของประชาชนที่มีต่อ รายการวิทยุหมอทางของกรมทาง หลวงชนบท

5 จบการนำเสนอ กลุ่มประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ สำนักฝึกอบรม


ดาวน์โหลด ppt เดือนกรกฎาคม. 1. การเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด จำนวน 297 ครั้ง 2. การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google