งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 รับ sheet student A : student B  ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนที่ได้ sheet แตกต่างจากตนเอง เพื่อใส่ชื่อของบุคคล ในภาพครบทุกช่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " รับ sheet student A : student B  ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนที่ได้ sheet แตกต่างจากตนเอง เพื่อใส่ชื่อของบุคคล ในภาพครบทุกช่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  รับ sheet student A : student B  ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนที่ได้ sheet แตกต่างจากตนเอง เพื่อใส่ชื่อของบุคคล ในภาพครบทุกช่อง

3  งานที่ 7 … ให้นักเรียนแต่งประโยคเพื่อ อธิบายลักษณะของบุคคลต่าง ๆ ในภาพทั้ง 16 คน ทำด้านหลัง sheet ดังตัวอย่างต่อไปนี้  ใช้ sheet Describing people ประกอบการ ทำงาน  1. / J. She tall, and she has curly black hair, and she’s wearing a long dress. Her name’s Ruth. ( ใส่ข้อมูล ร่างกาย, ผม, เสื้อผ้า, ชื่อ )... ระวัง..... Pronouns ที่ใช้แทน ผู้หญิงหรือผู้ชาย......  พิเศษ 7… แปลคำศัพท์เกี่ยวกับ prepositions และวลีตัวอย่างเป็นไทย แล้ว แต่งประโยคโดยใช้คำเหล่านี้เป็น ส่วนประกอบในประโยค

4


ดาวน์โหลด ppt  รับ sheet student A : student B  ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนที่ได้ sheet แตกต่างจากตนเอง เพื่อใส่ชื่อของบุคคล ในภาพครบทุกช่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google