งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Routine ( รูทีน ') ('ru: 'tin:n) n. กิจวัตรประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Routine ( รูทีน ') ('ru: 'tin:n) n. กิจวัตรประจำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Routine ( รูทีน ') ('ru: 'tin:n) n. กิจวัตรประจำ

2 Supermarket ( ซู้เปอมาคิท ( อย่าอ่านเป็น เค็ท )') ('su:pə:,mɔrkit) n. ร้านขายของขนาดใหญ่

3 Bookshelf ( บุค ' เชลฟฺ ') ('bu,kʃelf) n. หิ้งหนังสือ, ที่ตั้งหนังสือ

4 Refrigerator ( รีฟริจ ' จะเรเทอะ ') (rɪˈfrɪdʒ.ər.eɪ.tər) n. ตู้เย็น

5 Wallet ( วอล ' ลิท, วอ ' ลิท ') ('wal ‧ let) n. กระเป๋าสตางค์

6 Bank ( แบงคฺ )('ru: 'tin:n) n. ธนาคาร

7 Confuse ( คันฟิวซ '') (kən'fyu:z) vt. สับสน, ทำ ให้งง

8 Homework ( โฮ้มเวอค ') ('həum,wə:k) n. การบ้าน

9 Necklace ( เนค ' ลิส ') ('nekləs) n. สร้อยคอ

10 Computer ( คัมพิว ' เทอะ ') ('kəm'pyu:tə:) n. คอมพิวเตอร์

11


ดาวน์โหลด ppt Routine ( รูทีน ') ('ru: 'tin:n) n. กิจวัตรประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google