งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐

3 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑ 560560 340340

4 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๒ 350350 100100

5 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๓ 670670 300300

6 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๔ 700700 400400

7 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๕ 48 36 620620

8 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๖ 64 00 300300

9 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๗ 34 30 200200

10 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๘ 65 34 50 00

11 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๙ 43 00 20 00

12 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑๐ 90 00 70 00

13 LOGO www.themegallery.com เฉล ย

14 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑ 560560 340340 22 0

15 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๒ 350350 100100 25 0

16 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๓ 670670 300300 37 0

17 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๔ 700700 400400 30 0

18 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๕ 48 36 620620 42 16

19 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๖ 64 00 300300 61 00

20 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๗ 34 30 200200 32 30

21 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๘ 65 34 50 00 15 34

22 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๙ 43 00 20 00 23 00

23 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑๐ 90 00 70 00 20 00

24  


ดาวน์โหลด ppt LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google