งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Journeys” ตอนที่ 3 ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Journeys” ตอนที่ 3 ครูรุจิรา ทับศรีนวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Journeys” ตอนที่ 3 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

2 “journeys”

3 อ่านเรื่องสั้นๆ แล้ว ตอบคำถามได้ Describing journeys

4 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Saturday Sunday

5 London Return Route departu re gate ครูรุจิรา ทับศรีนวล

6 tickets ครูรุจิรา ทับศรีนวล

7 Match the sentences in A with the locations in B. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

8 1 2 3 4 5 B duty Heathrow A duty-free shop check- in desk coach Paddington station Heathrow airport ครูรุจิรา ทับศรีนวล

9 2 3 4 5 6 7 8

10 in On to to

11 near Hyde Park. to in at in at for in ครูรุจิรา ทับศรีนวล

12 Grand Tour Of Hungary “Reading” Workbook p.49 1. Where does the coach tour depart from? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

13 London, Heathrow 1. Where does the coach tour depart from? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

14 2. How do you travel on day 3? on day 3? By boat. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

15 3. What do you do on day 5? on day 5?

16 ครูรุจิรา ทับศรีนวล There is a tour of Debrecen. Then you drive to the countryside and have lunch at a village restaurant and see a traditional horse show.

17 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 4. What is the evening entertainment in Budapest?

18 ครูรุจิรา ทับศรีนวล There is a Hungarian dinner, wine-testing, dinner, wine-testing, dancing and music. dancing and music.

19 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 5. Does the price include the wine – testings the wine – testings and evening meals? Yes, it does.

20 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 6. What is the price for a single person in May? in May? £924

21 ครูรุจิรา ทับศรีนวล At 11.40 Stephen checked in his luggage at the British Airways desk.

22 ครูรุจิรา ทับศรีนวล At 11.45 he got his boarding card.

23 ครูรุจิรา ทับศรีนวล At 12.00 he went to departures.

24 ครูรุจิรา ทับศรีนวล At 12.15 he bought some wine in the duty-free shop.

25 ครูรุจิรา ทับศรีนวล He bought some wine in the duty- free shop at quarter past twelve.

26 ครูรุจิรา ทับศรีนวล He went to gate 42 at five past one.

27 ครูรุจิรา ทับศรีนวล at twenty past one he boarded the plane.

28 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Christmas is coming ครูรุจิรา ทับศรีนวล


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Journeys” ตอนที่ 3 ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google