งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Japan signs pact lending1 กลุ่มคำกริยา have is important is the biggest loan is the single-largest supplemental financing contribution clearly demonstrates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Japan signs pact lending1 กลุ่มคำกริยา have is important is the biggest loan is the single-largest supplemental financing contribution clearly demonstrates."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Japan signs pact lending1 กลุ่มคำกริยา have is important is the biggest loan is the single-largest supplemental financing contribution clearly demonstrates has is

2 have They have many good friends at her home town. เธอมีเพื่อนดีมากมายที่บ้านเกิดของเธอ is important It is important to know English before we go to another countries. เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรู้ภาษาอังกฤษก่อนเรา ไปประเทศอื่น

3 is the biggest loan 250 baht is the biggest loan that I borrow from my friend. 250 บาท เป็นการกู้ยืมมากที่สุดที่ฉันยืม จากเพื่อน is the single-largest money. It is the single-largest money. มันเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนเดียว

4 supplemental There will be a supplemental money for all farmers. จะมีเงินเพิ่มเติมสำหรับชาวนาทุกคน financing We should arrange our financing system. เราควรจัดการระบบการเงินของเรา

5 contribution They like a contribution from the government. พวกเขาชอบเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล clearly demonstrates We should clearly demonstrate for a few times to them. เราควรสาธิตอย่างชัดเจนให้พวกเขาสัก สองสามครั้ง

6 has Our library has many books on many shelves. ห้องสมุดของเรามีหนังสือบนชั้นมากมาย is The man is on his building from the morning to evening. ชายคนนั้นอยู่บนตึกจากเช้าจรดเย็น

7 am expecting I am expecting for my son to finish his bachelor degree. ฉันกำลังรอลูกชายจบการเรียนปริญญาตรี has led The farmer has led his guest to the hut. เกษตรกรคนนั้นนำแขกของเขาไปสู่ กระท่อม

8 has awarded A superstar has awarded to a small child. ดาราดังคนหนึ่งให้รางวัลแก่เด็กเล็กๆ คน หนึ่ง หลักการใช้ Past Simple Tenses ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เสมอๆ ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน

9 signed They signed their names on the paper in front of the room. พวกเขาเหล่านั้นลงนามบนกระดาษหน้า ห้องแห่งนั้น aimed at The students aimed at their success in the future. นักเรียนตั้งเป้าความสำเร็จในอนาคต

10 told My daughter told me that she wanted some more money. บุตรสาวบอกฉันว่าเธอต้องการเงินมากขึ้น อีกหน่อย Said She said to her friends to be in the house only. เธอกล่าวกับเพื่อนว่าให้อยู่ในบ้านเท่านั้น

11 Hoped Every one hoped to go shopping on Sunday. ทุกคนหวังว่าจะไปซื้อของในวันอาทิตย์ I hoped to be back on my farm after retirement. ฉันหวังว่าจะกลับไปทำไร่หลังจากเกษตร

12 had enough money The poor family had enough money to spend on Songkran Day. ครอบครัวคนยากจนมีเงินใช้ในวันสงกรานต์ had announced The speaker had announced to public about the newcomer. โฆษกประกาศแก่สาธารณชนเกี่ยวกับผู้มา ใหม่

13 ศึกษาโครงสร้างของประโยค Past Simple Tenses Passive Form S + Be (is, am, are) + V3 + O was signed The document was signed yesterday. มีการลงนามในเอกสารเมื่อวันวาน was prepared The paper was prepared for the meeting tomorrow. มีการเตรียมเอกสารเพื่อการประชุมวันพรุ่งนี้

14 ศึกษาใช้ would ในประโยค would Would you mind to visit me on the next summer? คุณจะรังเกียจไหมที่จะมาเยี่ยมฉันตอนหน้าร้อน หน้า would need I would need to rest for a few day on bed. ฉันจำเป็นต้องพักสักสองสามวันบนเตียง

15 Adjectives and Nouns คำคุณศัพท์ และ คำนาม its commitment Everyone should follow its commitment. ทุกคนควรทำตามข้อตกลง Its เป็นคำคุณศัพท์ขยายคำนามที่ตามมา

16 billion dollars They took many billion dollars from government projects. พวกเขาได้เงินหลายพันล้านจากโครงการ ของรัฐบาล International Monetary Fund Our nation should not borrow money from International Monetary Fund. ชาติของเราไม่ควรยืมเงินจากกองทุนการเงิน ระหว่างประเทศ

17 financial lifelines She doesn’t like to be in financial lifelines. เธอไม่ต้องการไปอยู่ในแนวทางชีวิตทาง การเงิน emerging countries There are many emerging countries. มีหลายประเทศปรากฏออกมา

18 Prime Minister Thais don’t like the Prime Minister who corrupted. คนไทยไม่ชอบนายกขี้โกง Seven finances The seven finances would be collapsed. การเงินเจ็ดแห่งจะล้มละลายลง

19 leaders' meeting Aphisit would be in the leaders’ meeting next year. คุณอภิสิทธิ์จะไปประชุมผู้นำปีหน้า financial turmoil Thailand will be in a financial turmoil again soon, he forecasted. เขาทำนายว่าประเทศไทยจะยุ่งยากทางกาเงิน อีกครั้งในไม่ช้า

20 sharp economic slowdown There will be a sharp economic slowdown. จะมีการถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างมากอีก ครั้ง all countries All countries know about the situation in Thailand. ทุกประเทศรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศ ไทย

21 managing director One would be promoted to the managing director. คนหนึ่งจะได้รับเลื่อนตำแหน่งสู่ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ biggest loan A company wanted a biggest loan. บริษัทหนึ่งต้องการเงินกู้ที่ใหญ่ที่สุด

22 Japanese Finance Minister Japanese Finance Minister said he would come to Thailand next year. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นกล่าว ว่าเขาจะมาเมืองไทยปีหน้า financing contribution There will be finance contribution to all countries. จะมีการแจกจ่ายเงินแก่ทุกประเทศ

23 member country As a member country Thai representative will be in the meeting. ในฐานะประเทศสมาชิกตัวแทนประเทศไทยจะ ไปประชุมด้วย Japan's leadership No one see Japan’s leadership. ไม่มีใครเห็นความเป็นผู้นำของญี่ปุ่น

24 continuing commitment Everyone in the meeting likes continuing commitment. ทุกคนในที่ประชุมชอบข้อตกลงดำเนินต่อไป multilateral approach Multilateral approach is used by some researches. นักวิจัยบางคนใช้วิธีการแบบคู่ขนาน

25 Adjectives and Nouns global economic Many ones learned global economic system. หลายคนเรียนระบบเศรษฐกิจโลก financial challenges Borrowing is a financial challenges. การกู้ยืมเงินเป็นความท้ายทายทางการเงิน

26 other countries Some countries like to borrow the other countries don’t. บางประเทศต้องการกู้ ประเทศอื่นไม่ ต้องการ 185-nation institutions 185-nation institutions will visit Thailand sometimes. สถาบันแห่งชาติจำนวน 185 แห่ง จะมา เยือนประเทศไทยในบางครั้ง

27 its funds The IMF will take care its funds. กองทุนกู้ยืมสากลจะดูแลกองทุนของตน economic crisis She said about an economic crisis again. เธอกล่าวเกี่ยวกับวิกฤติทางเศรษฐกิจอีกครั้ง

28 several countries There are several countries in the world. มีประเทศหลายประเทศในโลก bad figures The bad figures are shown on board. ตัวเลขไม่ค่อยจะดีแสดงอยู่บนกระดาน

29 economic side When we look at economic side it still be good. เมื่อเรามองด้านเศรษฐกิจ ยังคงดีอยู่ second wave The second wave is now coming. คลื่นที่สองกำลังกลับมาอีกครั้ง

30 last year Last year she stayed in HuaHin. เมื่อปีกลายเธออยู่ในเมืองหัวหิน Last year they visited England. เมื่อปีที่ผ่านมา พวกเขาไปเยือนประเทศ อังกฤษ

31 supplemental funding She liked some supplemental funding. เธอต้องการกองทุนเพิ่มเติมบ้าง Supplemental money Supplemental money is now added some. เงินเพิ่มเติมถูกเพิ่มเติมเข้าไปบ้าง

32 current global crisis She said that she doesn’t know about the current global crisis. เธอกล่าวว่า เธอไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ใน โลกปัจจุบัน Global crisis She is in the situation of global crisis. เธออยู่เหตุการณ์วิกฤตการณ์ทั่วโลก

33 foreign They are going to the foreign exchange in Bangkok. พวกเขากำลังจะไปที่แลกเปลี่ยนเงินใน กรุงเทพฯ exchange reserves There will be an exchange reserves in HuaHin next month. จะมีที่เก็บเงินแลกเปลี่ยนที่หัวหินในเดือนหน้า

34 second-largest donor An old man is the second-largest donor. ชายชราคนนั้นเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดลำดับ ที่สอง The second-largest donor is in Bangkok. ผู้บริจาครายใหญ่ลำดับที่สองอยู่ในกรุงเทพฯ

35 global institutions There are many global institutions invested in Thailand. มีสถาบันทางการเงินทั่วโลกหลายแห่งลงทุนใน ประเทศไทย My boss set up many institutions in Hua Hin. เจ้านายของผมตั้งสถาบันหลายแห่งในหัวหิน

36 S+V+O Subject Verb Object She works in a company in many positions. เธอทำงานในบริษัทในหลายตำแหน่ง


ดาวน์โหลด ppt Japan signs pact lending1 กลุ่มคำกริยา have is important is the biggest loan is the single-largest supplemental financing contribution clearly demonstrates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google