งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Footprint 24/04/58 สกศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วน วิศวกรรมฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Footprint 24/04/58 สกศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วน วิศวกรรมฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Footprint 24/04/58 สกศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วน วิศวกรรมฯ

2 Asiasat 1 24/04/58 สกศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วน วิศวกรรมฯ

3 24/04/58 สกศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วน วิศวกรรมฯ Asiasat 2

4 Panamsat 50, 142.5 24/04/58 สกศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วน วิศวกรรมฯ

5 Thaicom2 24/04/58 สกศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วน วิศวกรรมฯ

6 24/04/58 สกศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วน วิศวกรรมฯ Thaicom2

7 24/04/58 สกศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วน วิศวกรรมฯ Thaicom5

8 24/04/58 สกศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วน วิศวกรรมฯ Thaicom5

9 24/04/58 สกศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วน วิศวกรรมฯ Thaicom1

10 120degree 24/04/58 สกศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วน วิศวกรรมฯ Thaicom1

11 Telstar10 76.5 24/04/58 สกศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วน วิศวกรรมฯ

12 Thaicom 5 footprint [A] C-band Global Beam 38dBW(peak) [B] C-band Regional Beam 41dBW(peak) [C] KU-band Thailand Beam 57dBW(peak) [D] KU-band Indochaina (steerable) Beam 56dBW(peak) 24/04/58 สกศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วน วิศวกรรมฯ

13 24/04/58 สกศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วน วิศวกรรมฯ Thaicom 1a-2 footprint [A] Thaicom-1a C-band Regional Beam [B] Thaicom-2 C-band Regional Beam [C] Thaicom-1a KU-band Spot Beam Thailand [D] Thaicom-2 KU-band Spot Beam Thailand


ดาวน์โหลด ppt Footprint 24/04/58 สกศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วน วิศวกรรมฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google