งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐

3 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๑ 670670 430430

4 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๒ 570570 220220

5 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๓ 670670 170170

6 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๔ 780780 500500

7 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๕ 85 67 530530

8 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๖ 78 00 500500

9 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๗ 66 50 400400

10 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๘ 56 73 40 00

11 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๙ 54 00 20 00

12 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๑๐ 90 00 50 00

13 LOGO เฉ ลย

14 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๑ 670670 430430 24 0

15 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๒ 570570 220220 35 0

16 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๓ 670670 170170 50 0

17 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๔ 780780 500500 28 0

18 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๕ 85 67 530530 80 37

19 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๖ 78 00 500500 73 00

20 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๗ 66 50 400400 62 50

21 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๘ 56 73 40 00 16 73

22 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๙ 54 00 20 00 34 00

23 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๑๐ 90 00 50 00 40 00

24  


ดาวน์โหลด ppt LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google