งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุป การประชุมเชิงปฏิบัติการและ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายการจัดการโซ่อุปทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุป การประชุมเชิงปฏิบัติการและ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายการจัดการโซ่อุปทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุป การประชุมเชิงปฏิบัติการและ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายการจัดการโซ่อุปทาน

2 ความคาดหวัง จากการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรียนรู้การสร้างเครือข่ายร่วมกัน การวิเคราะห์ศักยภาพเครือข่าย การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมาย โครงสร้าง บทบาทและวิธีการทำงานร่วมกัน พัฒนาเครือข่ายพันธมิตร การพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม การจัดทำ cluster map อุตสาหกรรม การกำหนดกลยุทธ์เครือข่าย การกำหนดกระบวนงานเครือข่าย การกำหนดโครงการเครือข่าย

3 NETWORKING It's all about relationships แปลงสายสัมพันธ์เป็นทุน สร้างมูลค่า Keeping together is progress! Working together is a success! TRUSTED PARTNERS GET YOUR HOUSE IN ORDER REAL TIME, REAL PEOPLE MOVE FROM “ ME” TO “US” มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมต้าน

4 ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันและส่งผลดี ให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน CLUSTERS กระบวนการในการพัฒนาการรวมกลุ่มธุรกิจ Cluster Development Process CLUSTER ไม่ใช่สิ่งที่ใครจะสร้างขึ้นมาก็ได้ เนื่องจาก CLUSTER เป็นกระบวนการของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจใน value chain “CLUSTER ใช้เวลา” FROM NW TO CLUSTERING

5 INTERNAL VALUE CHAIN SUPPLIER’S VALUE CHAIN CHANNEL’S VALUE CHAIN CUSTOMER’S VALUE CHAIN ORGANIZATION’S VALUE CHAIN

6 You can't stay in your corner of the forest waiting for others to come to you. You have to go to them sometimes. Winnie the Pooh NETWORKING It's all about relationships ดร. ศันสนา สิริตาม ที่ปรึกษาบริษัท อิงคะ จำกัด ssiritarm@ingka.com


ดาวน์โหลด ppt สรุป การประชุมเชิงปฏิบัติการและ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายการจัดการโซ่อุปทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google