งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 โมบายคอมเมิร์ช (Mobile Commerce: M-Commerce)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 โมบายคอมเมิร์ช (Mobile Commerce: M-Commerce)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 โมบายคอมเมิร์ช (Mobile Commerce: M-Commerce)

2 7.1 แนะนำโมบายเทคโนโลยี นิยาม
โมบายคอมเมิร์ช (Mobile Commerce: M Commerce) หมายถึงรูปแบบหนึ่งของการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ผ่านทางระบบเครือข่าย ไร้สาย โดยอาศัยอุปกรณ์เชื่อมโยงไร้สาย เช่น โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) เครื่องโน้ตบุค (Notebook) เครื่องปาล์ม (Palm) เครื่องพีดีเอ (PDA) และเครื่อง pocket PC ผ่านสื่อกลาง WAP: Wireless Application Protocol

3 7.1 แนะนำโมบายเทคโนโลยี วิวัฒนาการ O Generation (1945 - 1979)
1st Generation (1980) 2nd Generation ( ) 3rd Generation ( ) 4th Generation (post 2007 projection)

4 7.1 แนะนำโมบายเทคโนโลยี O Generation
โทรศัพท์ที่ติดมาพร้อมกับรถใช้คลื่นสัญญาณวิทยุ เช่น โทรศัพท์ ในรถตำรวจ และโทรศัพท์ในลักษณะที่เป็นกระเป๋าถือ

5 7.1 แนะนำโมบายเทคโนโลยี 1 st Generation
นำเอาคลื่นวิทยุมาใช้ให้เป็นบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะเชิง พาณิชย์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของระบบในยุค 1G (1st Generation) ระบบ Cellular ก็ได้แก่พวกระบบที่ใช้การรับส่งสัญญาณ ระหว่างเครือข่ายสถานี(Base Station) กับเครื่องลูกข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านทางคลื่นวิทยุโดยใช้การมอดูเลตในเชิงอนาล็อค (Analog Modulation) ต่างๆ เช่น ระบบ Analog 900 และระบบ AMPS 800 - BW แต่ละช่องสัญญาณ kHz - สื่อสารทางเสียง (ความเร็ว 9.6 kbps)

6 ตัวอย่างโทรศัพท์มือถือในยุคที่ 1

7 7.1 แนะนำโมบายเทคโนโลยี 2 nd Generation การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ การนำเอาระบบเทคโนโลยี การมอดูเลตในเชิงดิจิตอล(Digital Modulation) เข้ามาเริ่มใช้ และ ลดปัญหาการถูกลักลอบจูนเครื่อง ทีเกิดขึ้นในระบบ Analog และยังให้ คุณภาพเสียงในการสนทนาที่ชัดเจนกว่า ข้อดีทีเพิ่มขึ้นอีกอย่างก็คือสามารถ ส่งข้อมูล(Data) ได้ เช่น Short Message ที่นิยมกันในขณะนี้ เป็นต้น ในช่วงยุค 2nd Generation นับว่าเป็นช่วงของโลกสื่อสาร แบบไร้สาย ดังคำกล่าวที่ว่า Wireless Communication - BW แต่ละช่องสัญญาณ 200 kHz (GSM), MHz (CDMA) - สื่อสารทางเสียง (เข้ารหัส PCM, ADPCM) - ข้อมูล (ความเร็ว Kbps )

8 ตัวอย่างโทรศัพท์มือถือในยุคที่ 2

9 7.1 แนะนำโมบายเทคโนโลยี 2.5 Generation - First Step Into 3 G (สำหรับ Operation ที่ยังไม่พร้อม ไปสู่ยุคที่ 3) - ความเร็วในการส่งข้อมูลสูงขึ้นจาก 2G --> รองรับ Multimedia - ยอมให้มีการส่งผ่านข้อมูลในอัตราความเร็วมากกว่า 9.6 Kbps และมีอัตราความเร็วสูงถึง 100 Kbps

10 7.1 แนะนำโมบายเทคโนโลยี 3 rd Generation จุดเด่นของระบบ ยุคที่ 3 (3G) คือ สามารถรับส่งข้อมูลด้วยความเร็ว สูง ทำให้เกิดบริการใหม่ๆ เช่น วิดิโอโฟน ที่สามารถเห็นหน้าคนพูดใน ขณะนั้นได้ หรือ การชมวิดิโอ เสียง ข้อมูลเว็บ ผ่านจอโทรศัพท์ ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ไดรับการพัฒนาไปมาก เทคโนโลยี CDMA ที่ จะนำไปใช้ในเครือข่ายแบบ 3G ได้แก่ Wideband CDMA, CDMA x มุ่งเน้นบริการมัลติมีเดีย (MMS) และส่งผ่านข้อมูล อัตราความเร็วสูง อุปกรณ์สื่อสารเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสาน การ นำเสนอข้อมูลและ เทคโนโลยีในปัจจุบันเข้า ด้วยกัน เช่น PDA โทรศัพท์มือถือ Walkman, กล้อง ถ่ายรูป และ อินเทอร์เน็ต

11 ตัวอย่างโทรศัพท์มือถือในยุคที่ 3

12 ราคา 3G ของ AIS รายเดือน Package 1 EDGE+HSPA 500MB/เดือน จ่าย 100 บาท
                       รายเดือน  Package 1  EDGE+HSPA 500MB/เดือน จ่าย 100 บาท Package 2  EDGE+HSPA 1.5GB /เดือน จ่าย 300 บาท  Package 3   EDGE+HSPA 2.5GB /เดือน จ่าย 500 บาท Package 4  EDGE+HSPA 15GB /เดือน จ่าย 900 บาท Package 5  EDGE+HSPA 30GB /เดือน จ่าย 1500 บาท

13 7.1 แนะนำโมบายเทคโนโลยี Core Network 4 th Generation
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค IP-based หรือ Mobile IP มี IP address ของตนเอง IP address Core Network (ใช้ IP ทั้งหมด) IP address IP address

14 7.1 แนะนำโมบายเทคโนโลยี ข้อดี-ข้อเสียของ M-Commece ข้อดี
1. ความสะดวกในการพกพา 2. หาซื้ออุปกรณ์ได้ง่ายตามร้านค้าทั่วไป 3. สามารถดำเนินธุรกิจโดยการเชื่อมโยงได้ทุกเวลาที่ต้องการ ณ.จุดที่ให้บริการสื่อ สัญญาณไร้สาย ข้อเสีย 1. หน่วยความจำ และจอภาพแสดงผลน้อย 2. ระยะเวลาการใช้งานค่อนข้างจำกัด 3. ขอบข่ายการติดต่อบางพื้นที่อาจมีกำลังส่งไม่พอ รวมถึงสภาพอากาศที่แปรปรวน

15 7.2 การประยุกต์ใช้โมบายคอมเมิร์ช
M-Global Position System: M-GPS สำหรับใช้บริการติดตามยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เรือ และอากาศยานต่างๆ

16 7.2 การประยุกต์ใช้โมบายคอมเมิร์ช
M-Billing สำหรับใช้แจ้งค่าบริการ และการชำระเงิน

17 7.2 การประยุกต์ใช้โมบายคอมเมิร์ช
M-Care สำหรับใช้บริการลูกค้าสัมพันธ์ร่วมกับระบบงานต่างๆภายในองค์กร

18 7.2 การประยุกต์ใช้โมบายคอมเมิร์ช
M-Entertainment สำหรับใช้เล่นเกมส์ ฟังเพลง และชมวีดีโอ

19 7.2 การประยุกต์ใช้โมบายคอมเมิร์ช
M-Messaging สำหรับใช้ติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการทำงาน ร่วมกัน

20 7.2 การประยุกต์ใช้โมบายคอมเมิร์ช
M-Shopping สำหรับใช้ซื้อ-ขายสินค้าและบริการ

21 7.2 การประยุกต์ใช้โมบายคอมเมิร์ช
M-Banking สำหรับใช้โอนเงิน และชำระเงินผ่านธนาคารออนไลน์

22 7.2 การประยุกต์ใช้โมบายคอมเมิร์ช
M-Advertising สำหรับใช้โฆษณาสินค้า และบริการ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 โมบายคอมเมิร์ช (Mobile Commerce: M-Commerce)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google