งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Internet. Internet Inter Connection Network เชื่อมโยงเครื่องหลายล้านเครื่อง ทั่วโลก เข้าด้วยกัน เสมือนใยแมงมุม ที่ครอบคลุมทั่วโลก หน่วยงานรัฐ เอกชน หรือสารธารณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Internet. Internet Inter Connection Network เชื่อมโยงเครื่องหลายล้านเครื่อง ทั่วโลก เข้าด้วยกัน เสมือนใยแมงมุม ที่ครอบคลุมทั่วโลก หน่วยงานรัฐ เอกชน หรือสารธารณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Internet

2 Internet Inter Connection Network เชื่อมโยงเครื่องหลายล้านเครื่อง ทั่วโลก เข้าด้วยกัน เสมือนใยแมงมุม ที่ครอบคลุมทั่วโลก หน่วยงานรัฐ เอกชน หรือสารธารณะ TCP/IP

3 Internet 2500 (1957) โซเวียดได้ปล่อยดาวเทียม Sputnik 2512 (1969) กองทัพสหรัฐต้องเผชิญหน้ากับ ความเสี่ยงทางการทหาร และความเป็นไปได้ใน การถูกโจมตี ด้วยอาวุธปรมาณู หรือนิวเคลียร์ แนวความคิด ในการวิจัยระบบที่สามารถ เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ และแลกเปลี่ยน ข้อมูล ระหว่างระบบที่แตกต่างกันได้ ตลอดจน สามารถรับส่งข้อมูลระหว่างกัน ได้อย่างไม่ ผิดพลาด กลาโหมอเมริกัน ARPA NET

4 การเริ่มต้น Internet พ. ศ.2512 (1969) จำนวน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยยูทาห์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ซานตาบาบารา มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแองเจลิส สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

5 เริ่มขึ้นเมื่อปี พ. ศ.2530 โดยการเชื่อมต่อ มินิคอมพิวเตอร์ของ ม. สงขลานครินทร์ และสถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ไปยัง ม. เมลเบิร์น ประเทศออสเตรีย ผ่านทางสายโทรศัพท์ ซึ่งส่งข้อมูล ได้ล่าช้าและไม่ถาวร กระทั่งปี พ. ศ.2535 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC) ได้ทำการ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของสถาบันและมหาลัย 6 แห่ง ได้แก่ ม. จุฬาฯ, ม. สงขลานครินทร์, ม. ธรรมศาสตร์, ม. เกษตรศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และ NECTEC เข้าด้วยกัน เรียกเครือข่ายนี้ว่า “ ไทยสาร ” อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย

6 บริการบนอินเตอร์เน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Mail : E-mail) ใช้รับ – ส่ง ข้อความผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การโอนถ่ายแฟ้มข้อมูล (File Transfer Protocol : FTP) การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ไปยังอีกเครื่องหนึ่ง กลุ่มอภิปรายกลุ่มข่าว (Newsgroup) เป็นการรวมกลุ่ม ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่สนใจในเรื่องเดียวกัน การสนทนาในเครือข่าย (Internet Relay Chat : IRC) สนทนากันแบบโต้ตอบทันทีโดย การพิมพ์ หรือใช้เสียง เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web : WWW) เป็นการ สืบค้นสารสนเทศที่ อยู่ในอินเตอร์เน็ตในระบบข้อความหลายมิติ (Hypertext)

7

8 ประเภทของโดเมน com องค์กรเอกชน ใช้ com edu สถาบันการศึกษาใช้ ac gov องค์กรรัฐใช้ go mil องค์กรทหารใช้ mi net องค์กรให้บริการเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้ net org องค์กรไม่แสวงหากำไร ใช้ or

9 ประโยชน์ของระบบ อินเตอร์เน็ต สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้ อย่างอิสระเสรี ค่าใช้จ่ายต่ำ แต่ประสิทธิภาพสูง สามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น E-commerce มีแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ สามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้โดยไม่จำกัด เวลา

10 โทษของอินเตอร์เน็ต การเสพติดอินเตอร์เน็ต เรื่องอนาจารผิดศีลธรรม และการล่อลวงโดยใช้ อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อ แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ไม่สามารถยืนยันที่มาและ ความถูกต้องได้ทั้งหมด การถูกล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัว และการ โจรกรรมข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt Internet. Internet Inter Connection Network เชื่อมโยงเครื่องหลายล้านเครื่อง ทั่วโลก เข้าด้วยกัน เสมือนใยแมงมุม ที่ครอบคลุมทั่วโลก หน่วยงานรัฐ เอกชน หรือสารธารณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google