งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information Communication Technology Nutthaphol Ployngam Web and Mobile Technology School of Science and Technology, UTCC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information Communication Technology Nutthaphol Ployngam Web and Mobile Technology School of Science and Technology, UTCC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information Communication Technology Nutthaphol Ployngam Web and Mobile Technology School of Science and Technology, UTCC Email: nutthaphol_plo@utcc.ac.th

2

3 ระบบปฏิบัติการ Android

4 Android 5.0 Lollipop มี 2 อย่างคือ รองรับอุปกรณ์หลากหลายชนิด (TV, Wear, Auto) และปรับมาใช้อินเทอร์เฟซ แบบใหม่ Material Design

5

6 ติดตั้ง JDK และกำหนด path Java http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 1. Download JDK

7 2. Install JDK

8 3. ตรวจสอบ JAVA JDK

9 4. กำหนด System Variables ให้กับ Java

10 JAVA_HOME vs path

11 JAVA_HOME

12 path

13 ติดตั้ง Android Studio  http://developer.android.com/sdk/installing/studio.html http://developer.android.com/sdk/installing/studio.html

14

15

16

17

18

19 Thank you http://www.utcc.ac.th http://science.utcc.ac.th Email : luechalit_plo@utcc.ac.th LineID : paeaha


ดาวน์โหลด ppt Information Communication Technology Nutthaphol Ployngam Web and Mobile Technology School of Science and Technology, UTCC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google