งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า "เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์" คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์ ในด้านการคิดคำนวณและสามารถจำข้อมูล ทั้งตัวเลขและตัวอักษรได้เพื่อการเรียกใช้งานในครั้งต่อไป นอกจากนี้ ยังสามารถจัดการกับสัญลักษณ์ได้ด้วยความเร็วสูง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถในด้านต่างๆ อีกมาก อาทิเช่น การเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องและสามารถประมวลผลจากข้อมูลต่างๆ ได้

2 ก่อนเรียน พัฒนาการคอมพิวเตอร์

3 คุยกันก่อน เริ่มมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ ปี 2489
คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมาก มาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันในทุก ๆ ปีจะมีผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นออกจำหน่ายเป็นจำนวนมาก

4 พัฒนาการคอมพิวเตอร์ ยุคประวัติศาสตร์ ยุคหลอดสุญญากาศ ยุคทรานซิสเตอร์
ยุควงจรรวม ยุควีแอลเอสไอ ยุคเครือข่าย

5 พัฒนาการคอมพิวเตอร์ ยุคประวัติศาสตร์ ยุคหลอดสุญญากาศ ยุคทรานซิสเตอร์
ยุควงจรรวม ยุควีแอลเอสไอ ยุคเครือข่าย

6 คอมพิวเตอร์ยุคประวัติศาสตร์
เครื่องคำนวณลูกคิด สร้างไม้บรรทัดคำนวณ เพื่อใช้คำนวณตำแหน่งของดวงดาว เครื่องคำนวณของปาสคาล เป็นเครื่องที่บวกเลข และลบด้วยกลไกเฟืองที่ขบต่อกัน เครื่องทอผ้าอัตโนมัติด้วยการใช้บัตรเจาะรู

7 1 3 ลูกคิด 2

8 คอมพิวเตอร์ยุคประวัติศาสตร์
เครื่องดิฟเฟอเรนซ์เอนจิน (difference engine) เครื่องคำนวณแบบมีหน่วยความจำและหน่วยคำนวณ เรียกว่า แอนาไลติคอลเอนจิน บริษัท IBM ที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตคอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆของโลก IBM สร้างเครื่องคำนวณ มาร์ก วัน (Mark I) ขึ้น

9 มาร์ค วัน

10 คอมพิวเตอร์ยุคหลอดสุญญากาศ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการทำงานโดยเผาไส้หลอดให้เกิดประจุอิเล็กตรอนวิ่งผ่านแผ่นตารางแล้วใช้หลอดสุญญากาศควบคุมการไหลของอิเล็กตรอนนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก มีชื่อว่า อินิแอค (Electronic Numerical Integrator And Calculator : ENIAC)

11 คอมพิวเตอร์ยุคหลอดสุญญากาศ
จอห์น มอชลี และ เจ เพรสเปอร์ เอ็คเคิร์ท เป็นผู้พัฒนาเครื่อง อินิแอค ขึ้น ในปี พ.ศ. 2486 จอห์น วอน นิวแมน เสนอแนวคิดในการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำ หน่วยเก็บข้อมูลอยู่ในรูปของ บัตรเจาะรู จานแม่เหล็ก และเทปแม่เหล็ก

12 เครื่องอินิแอค

13 บัตรเจาะรู

14 คอมพิวเตอร์ยุคทรานซิสเตอร์
สถานวิจัยเบลของสหรัฐอเมริกาได้ทำการประดิษฐ์ “ทรานซิสเตอร์” ได้สำเร็จ ทรานซิสเตอร์นี้ มีขนาดเล็ก ใช้กระแสไฟฟ้าน้อย มีความคงทน และ เชื่อถือสูง และราคาถูกว่าสุญญากาศ มีการเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในองค์กรต่าง ๆ มากขึ้น

15 คอมพิวเตอร์ยุคทรานซิสเตอร์
เครื่องเมนเฟรม (mainframe) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย IBM ในยุคนี้คอมพิวเตอร์เริ่มมีเข้ามาใช้ในประเทศไทย องค์การนาซา NASA ได้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ ในการคำนวณและควบคุมยานอวกาศต่าง ๆ

16 คอมพิวเตอร์ยุควงจรรวม
สร้างทรานซิสเตอร์จำนวนมากลงบนแผ่นซิลิกอนขนาดเล็ก และเกิดวงจรรวมบนแผ่นซิลิคอนที่เรียกว่า ไอซี (Integrated Circuit : IC) เครื่องคอมพิวเตอร์มีการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น มีวงจรการทำงานที่ทำการคิดคำนวณจำนวนเต็มได้หลายล้านครั้งต่อวินาที พัฒนาอุปกรณ์เก็บข้อมูลจากเทปแม่เหล็กมาเป็นฮาร์ดดิสก์

17 ไอซี

18 คอมพิวเตอร์ยุควงจรรวม
ในยุคนี้ คอมพิวเตอร์มีความจุมากขึ้นและทำงานได้เร็ว นอกจากนี้ยังทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง และราคาถูก คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง เรียกว่า มินิคอมพิวเตอร์

19 เครื่องมินิคอมพิวเตอร์

20 คอมพิวเตอร์ยุค VLSI สร้างวงจรรวมที่มีขนาดใหญ่มาวางบนแผ่นซิลิคอนที่มีขนาดเล็กเรียกว่า วงจรวีแอลเอสไอ (Very Large Integrated Circuit : IC) วงจรวีแอลเอสไอ เป็นวงจรรวมที่นำทรานซิสเตอร์จำนวนล้านตัวมารวมในแผ่นซิลิกอนขนาดเล็ก และผลิตมาเป็นหน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนเรียกว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor)

21 คอมพิวเตอร์ยุค VLSI การผลิตไมโครโพรเซสเซอร์ ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงกว่าเดิม เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ วงจรวีแอลเอสไอ หรือที่เรียกว่า ชิป มีการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และคอมพิวเตอร์มือถือ(Palmtop) มีการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จในการทำงาน

22 ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์

23 โน๊ตบุ๊ค ปาล์ม

24 คอมพิวเตอร์ยุคเครือข่าย
เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผล และแสดงผล ได้ครั้งละมากๆ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้หลายงานพร้อมๆกัน มีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หลายเครื่องให้ทำงานเป็นกลุ่มในองค์กรต่าง ๆ ใช้เครือข่ายท้องถิ่นเรียกว่า LAN

25 อินเตอร์เน็ต นักเรียนเล่นที่บ้าน LAN โรงเรียน คบ. LAN โรงเรียนคบ. 2

26 เทคโนโลยีสื่อประสม เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คอมพิวเตอร์แสดงผลในลักษณะผสมสื่อหลายชนิดเข้าด้วยกัน ทั้งตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ โดยเน้นการโต้ตอบ และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้

27 องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม
การใช้งาน คอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยง ซอฟต์แวร์


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google