งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SWOT Analysis with Affinity Diagram (KJ Method)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SWOT Analysis with Affinity Diagram (KJ Method)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SWOT Analysis with Affinity Diagram (KJ Method)

2 คำถามข้อที่ ๑ อะไรที่เป็นคุณสมบัติในตัวนิสิตที่เป็นข้อที่คนอื่นพบ-คบหาแล้วประทับใจ-ชอบมากที่สุด

3 อะไรที่เป็นความสามารถพิเศษที่นิสิตได้เปรียบคนอื่นๆ
คำถามข้อที่ ๒ อะไรที่เป็นความสามารถพิเศษที่นิสิตได้เปรียบคนอื่นๆ

4 อะไรที่เป็นข้อเสียในตัวนิสิตมากที่สุด
คำถามข้อที่ ๓ อะไรที่เป็นข้อเสียในตัวนิสิตมากที่สุด 4

5 ความสามารถทางวิชาการที่นิสิตอ่อนที่สุด
คำถามข้อที่ ๔ ความสามารถทางวิชาการที่นิสิตอ่อนที่สุด 5

6 คำถามข้อที่ ๕ หากพิจารณาจากความรู้ ความสามารถของนิสิต ผนวกกับพื้นฐานครอบครัว ญาติพี่น้องแล้วนิสิตคาดหมายว่าตัวนิสิตเองจะทำงานราชการหรือเอกชนหรือมีทางเลือกอื่นๆเช่นประกอบธุรกิจส่วนตัวฯลฯ 6

7 คำถามข้อที่ ๖ ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยต้องก้าวเข้าร่วมสังคมอาเซียน (AFTA= Asian Free trade Area) นิสิตคาดหมายว่านิสิตจะมีโอกาสใหม่ๆ 7

8 อะไรคือความเสี่ยงของนิสิตที่จะทำให้เรียนไม่จบ
คำถามข้อที่ ๗ อะไรคือความเสี่ยงของนิสิตที่จะทำให้เรียนไม่จบ 8

9 คำถามข้อที่ ๘ ในระยะ ๔-๕ ปีข้างหน้านี้ อะไรที่น่าจะเป็นอุปสรรคหรือภัยคุกคามความสำเร็จของชีวิตนิสิตมากที่สุด 9

10 คำถามข้อที่ ๙ การที่นิสิตได้ผ่านการสอบคัดเลือกในมหาวิทยาลัยบูรพาได้สร้างโอกาสอะไรเพิ่มขึ้นให้กับเราเองบ้าง 10

11 อะไรคือปัญหาที่นิสิตวิตกกังวลมากที่สุดในขณะนี้
คำถามข้อที่ ๑๐ อะไรคือปัญหาที่นิสิตวิตกกังวลมากที่สุดในขณะนี้ 11


ดาวน์โหลด ppt SWOT Analysis with Affinity Diagram (KJ Method)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google